Limburg
Vogels
maandag16nov2020

Uilenwerkgroep op bezoek bij Kersenbedrijf Schaepkens

Vorige week zijn Albert en Lucas van de uilenwerkgroep IVN Voerendaal bij Kersenbedrijf Jo en Monica Schaepkens in Klimmen op bezoek geweest. Albert en Lucas hebben kortgeleden al een uilenkast geplaatst bij Kersenbedrijf Jo en Monica Schaepkens en dit worden er in totaal vier. Vorige week hebben ze een kast geplaatst voor de steenuil en in korte tijd krijgt het kersenbedrijf nog twee kasten voor de kerkuil. Een prachtig project voor de uilenwerkgroep.

Zeldzame en kwetsbare vogels

Na het plaatsen van de eerste kerkuilenkast kreeg Jo Schaepkens al snel de drang om meer kasten te laten plaatsen. ‘Wij vinden het belangrijk, maar ook erg leuk, om een steentje bij te dragen om de uilenstand in Zuid-Limburg te stimuleren’ vertelt Jo trots. De meeste uilen staan op de ‘Rode Lijst van Nederlandse broedvogels’. Het zijn zeldzame en kwetsbare vogels die extra aandacht en bescherming nodig hebben. Door vier kasten te plaatsen hoopt Jo de uilen in het gebied te helpen met broeden.

Werken met de natuur

Naast dat Kersenbedrijf Schaepkens de uilen helpt door het leefgebied te vergroten, helpen de uilen het kersenbedrijf weer om het evenwicht van de muizenpopulatie in de boomgaard in stand te houden. Zo werkt het kersenbedrijf slim sámen met de natuur. Althans, de uilen moeten eerst eens op bezoek komen bij het kersenbedrijf en zich nestelen in de uilenkasten.

Over de uilenwerkgroep

De uilenwerkgroep heeft tot doel het beschermen van de diverse soorten uilen binnen de gemeente Voerendaal. De uilenwerkgroep bestaat uit een groep van enthousiaste vrijwilligers die sinds 2009 actief is bij het beschermen van de kerkuil. De laatste jaren houdt de uilenwerkgroep van IVN zich ook bezig met de bescherming van steenuilen.


Lucas, Jo en Albert van de uilenwerkgroep van IVN VoerendaalVan links naar rechts: Lucas (uilenwerkgroep IVN Voerendaal), Jo (Kersenbedrijf Schaepkens) en Albert (uilenwerkgroep IVN Voerendaal)