Limburg
Jongeren
vrijdag03jul2020

Leerlingen Philips van Horne denken mee over oplossingen bijplaatsingen

Elke dag staan er op verschillende plekken in Weert grof afval en zakken huisvuil naast de ondergrondse containers. De gemeente Weert neemt verschillende maatregelen om deze zogenaamde bijplaatsingen te verminderen. Bij het bedenken van deze maatregelen betrekt de gemeente ook de jongeren van Weert. Via het project ‘Jongeren Advies Bureau’ van IVN Natuureducatie werd leerlingen van Technasium Philips van Horne gevraagd om op een creatieve manier mee te denken. De leerlingen met het beste idee werden vandaag beloond met een prijs.

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Het is zeer nuttig om de verbinding te leggen tussen praktijkproblemen bij de gemeente en het denkvermogen en de creativiteit van onze jongeren. Jongeren kijken vaak op een andere manier naar zaken waar we als gemeente tegenaanlopen. De jongeren hebben hun eigen onderzoek verricht naar verschillende overlastgevende situaties in Weert en daarvoor creatieve oplossingen bedacht. Ik heb veel goede ideeën voorbij zien komen tijdens de presentaties. We gaan nu kijken hoe we het beste idee ook in de praktijk kunnen brengen.”

De opdracht

Aan de leerlingen werd gevraagd om de gemeente advies te geven over de problematiek rondom afvaldumping. Ze konden oplossingen zoeken in 3 verschillende thema’s: handhaving, techniek en gedragsverandering. Zo’n 90 leerlingen van HAVO 3 gingen in groepjes van 4 aan de slag om zoveel mogelijk informatie op te halen bij diverse containerlocaties in Weert. Ze brachten de plaatselijke problematiek in kaart en wisselden hun ervaringen en oplossingen uit met experts op het gebied van afval, communicatie en gedragsbeïnvloeding.

Online meetings

Oorspronkelijk was het idee om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Toen dit vanwege het coronavirus niet meer mogelijk was, is er gezocht naar creatieve oplossingen. Door online meetings te organiseren met de gemeente, IVN en verschillende experts die feedback gaven op de ideeën, kon het project toch doorgaan.

Op afstand zien of de container vol zit

Op 24 juni mochten de vier beste groepjes hun ideeën presenteren aan een jury. Deze bestond uit wethouder Martijn van den Heuvel, Arthur Reuvers (directeur StoutGroep) en Jet Joris (NMC IJzeren Man). Gijs Buijst, Mirthe Teeuwen, Janneau Mans en Rien Zoontjens wonnen met hun idee. Zij lieten zien dat het belangrijk is dat mensen op afstand kunnen zien of een container vol is. Als je eenmaal met je afvalzak naar de container bent gelopen, ben je namelijk snel geneigd om deze ernaast te zetten in plaats van weer mee naar huis te nemen. Ook denken mensen vaak dat de container vol zit als er een afvalzak naast staat, terwijl dit lang niet altijd zo is. De gemeente heeft deze leerlingen uitgenodigd om op een later moment verder te praten over hoe de oplossing in de praktijk kan worden gebracht.

Leerzaam project

Lindsey Wanten, docent Technasium Philips van Horne: “Dit project vond ik zeer leerzaam voor de leerlingen omdat ze heel gericht feedback kregen en met informatie aan de slag konden. Leerlingen stimuleren en een echt probleem voorschotelen, zien wij natuurlijk heel graag gebeuren bij ons vak. Leuk dat de gemeente ook daadwerkelijk liet merken met ideeën van de leerlingen aan de slag te gaan.”

JAB Weert