Limburg
Natuur in de Buurt
vrijdag08feb2019

Leerlingen aan de slag met ontwerp eerste Tiny Forest!

Op woensdag 13 maart plantten leerlingen, samen met GF Groen, gemeente Eijsden-Margraten, buurtbewoners en IVN Limburg het eerste Tiny Forest aan in Poelveld, Eijsden.

Op 1 februari jl. kwam de leerlingenraad van zowel basisschool Tangram als basisschool De Cramignon bij elkaar en werd hen gevraagd om mee te denken over het ontwerp van het eerste Tiny Forest in de gemeente Eijsden-Margraten.

Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos, ongeveer ter grootte van een tennisbaan. Waar het via de bekende bosbouwmethodes vaak jaren duurt om volwaardige bossen aan te leggen, zorgt de bijzondere plantmethode bij een Tiny Forest ervoor dat bomen snel groeien en dus snel zichtbaar resultaat wordt geboekt. Een Tiny Forest is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en andere kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal van een Tiny Forest over de Nederlandse natuur en buurtbewoners krijgen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten op een prettige en gezonde plek.

Doe mee!

Een Tiny Forest is bedoeld voor álle buurtbewoners! Dat betekent dat we ook graag (groot)ouders, omwonenden, buurtbewoners en/of verenigingen betrekken bij dit project. Zo kunt u bijvoorbeeld meedenken in het ontwerp van het Tiny Forest op maandagmiddag 11 februari, meehelpen tijdens de plantdag op woensdag 13 maart of invulling geven aan activiteiten nadat het bos is aangelegd. Wilt u ook meedoen? Geef dit dan z.s.m. aan door een mail te sturen naar c.nordhausen@ivn.nl. Voor de ontwerpsessie en de plantdag zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar, maar komen kijken op woensdag 13 maart kan altijd!