Limburg
Bomen & Struiken
donderdag14jun2018

IVN zoekt gemeenten voor 100 Tiny Forests

Limburgse gemeenten kunnen zich bij IVN Natuureducatie aanmelden voor het planten van een Tiny Forest. IVN gaat vóór 2021 100 Tiny Forests, minibossen ter grootte van een tennisveld, aanleggen. Om dit doel te bereiken zoekt IVN partnergemeenten.  In november van dit jaar planten IVN en deze gemeenten de eerste  Tiny Forests. In elke partnergemeenten komen minimaal 4 Tiny Forests te liggen.

Samenwerking is de sleutel

IVN wil de nieuwe Tiny Forests niet alleen realiseren in nauwe samenwerking met gemeenten maar ook met lokale buurtinstanties en omwonenden in Limburg, variërend van jong tot oud. IVN gelooft dat échte verandering bij de directe omgeving begint, daarom hebben kinderen en buurtbewoners een belangrijke rol in het project. In 2018 selecteert IVN 12 partnergemeenten en in 2019 nogmaals 12 gemeenten.

Voordelen voor gemeenten

Een Tiny Forest zorgt voor een groene impuls in de buurt. Het biedt gemeenten een praktische manier om samen met burgers te werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid. Aan de hand van een beproefd Tiny Forest stappenplan zorgt IVN ervoor dat de gemeente binnen drie jaar vier minibossen heeft, die letterlijk en figuurlijk bruisen van leven. Daarnaast doet Wageningen Environmental Research wetenschappelijk onderzoek naar het effect van Tiny Forests op biodiversiteit, tegengaan van hittestress, waterberging en CO2-opslag.

Elke buurt zijn eigen minibos

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een belangrijke plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar hier. Meer natuur zorgt voor een gezondere leefomgeving, een natuurlijke leeromgeving voor kinderen en een rustpunt voor buurtbewoners. De komende drie jaar wil IVN 100 Tiny Forests in Nederland realiseren samen met gemeenten, samenwerkingspartners, buurtbewoners en basisschoolleerlingen. IVN ontving 1,85 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij om dit te realiseren. Meer informatie: www.tinyforest.nl