Limburg
Jongeren
maandag10feb2020

Groen Traineeship : Jongeren betrekken bij IVN

Op 7 september 2019 is een groep van 10 jongeren aan de slag gegaan met de vraag op welke manier IVN meer jongeren bij de activiteiten van IVN kan betrekken. Deze verkenning heeft plaats gevonden in de vorm van een Groen Traineeship. Op verschillende manieren hebben zij onderzocht hoe IVN de communicatie kan aanpassen, zodat meer jongeren hierdoor aangesproken worden. Ook hebben zij onderzocht op welke manier jongeren zich als vrijwilliger zouden willen inzetten voor een natuurorganisatie.
De jongerendenktank heeft zijn rapport met aanbevelingen gepresenteerd tijdens een inspirerende bijeenkomst op 29 januari 2020 in Herkenbosch.

Uit het onderzoek blijkt dat sociale media belangrijk zijn als je jongeren wil bereiken en dat het per leeftijdscategorie ook nog verschil maakt welk medium je daarvoor het beste kunt inzetten. Een andere conclusie is, dat ook de website voor IVN een belangrijk medium is om vrijwilligers te bereiken, maar dat het ook soms moeilijk is om op die website makkelijk te vinden welke activiteiten er zijn en dat aanmelden voor die activiteiten te omslachtig is.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een rapport met een aantal aanbevelingen. Enkele punten uit die aanbevelingen zijn makkelijk meteen in de praktijk te brengen.

  • Geef een concrete omschrijving van het vrijwilligers werk.
  • Geef de frequentie van het vrijwilligerswerk aan (eenmalig, wekelijks, maandelijks etc.)
  • Geef aan wat de voordelen en bijkomende gevolgen van het vrijwilligerswerk zijn.
  • Benoem de ‘match’ tussen de persoon die vrijwilligerswerk doet en het soort activiteit.
  • Benoem de impact van de activiteit.

Afdelingen die aan de slag willen met het betrekken van jongeren bij hun activiteiten kunnen veel inspiratie opdoen door het lezen van het rapport met de aanbevelingen.

Groen Traineeship