Natuur in de buurt presentatie van Ignace Schops

Ignace SchopsTijdens de ledendag van 25 januari 2020 verzorgde Ignace Schops een indrukwekkende presentatie over natuur in de buurt. Marianne Bonten schreef de volgende samenvatting:

 

Volgens Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland:

Natuur in de buurt kan bijvoorbeeld gaan over:
muizen, mussen, oehoe, wegberm, tuin, stadspark, nationaal park. Natuur kan beginnen in een bloempot. Bomen zijn verbonden via wortels, het ‘worldwoodweb’. Een Koereiger pikt insecten van de koeienhuid af. Het zijn ecosystemen die met elkaar te maken hebben. Een symbiose tussen planten en dieren is een ecosysteem.
In China zijn er geen bijen meer. Op een mensenlichaam leven honderd-duizendmiljard kleine beestjes. De mensen is afhankelijk van natuur. Natuur houdt ons in leven en heeft met alles te maken.
Er leven 7,8 miljard mensen op onze planeet. Hoe gaan we ermee om als er nog meer mensen bijkomen? Hebben we nog genoeg voedsel?
De impact van toerisme is een enorme voetafdruk.
In Spanje en Brazilië leven koeien in de droogte. Is dat ónze manier?
In 1879 vindt Edison het licht uit. In 1901 brandde de eerste gloeilamp in een brandweerkazerne en die lamp brandt nu nog steeds! Economisch bekeken is dat te lang. Het is business geworden. Er worden nu lampen gemaakt die na maximaal 1000 uren kapot gaan. Met dit economisch model moeten we niet verder gaan. Als we doorgaan weegt economie zwaarder dan natuur.
Ooit hadden we stro en hout. Daarna vonden we energie uit. Kolen, gas, olie.
Nu smelt het ijs. We boren in diepe lagen ijs om te meten hoeveel CO2 er in de atmosfeer zat van 800.000 jaar geleden. Door de boringen kwamen we erachter dat als de CO2 omhoog gaat, de temperatuur mee omhoog gaat. Steeds meer CO2, dus steeds warmer. Willen we dit onze kinderen en kleinkinderen aandoen?
De Amazone brandt, Australië brandt. Gevolg: meer dan 1 miljard individuen gestorven. In 2017 is het in Koeweit 59 graden.
Er zullen nog heel veel vluchtelingen per boot komen: 200 miljoen per jaar.
Hoe kunnen we het knopje van CO2 uitzetten? Dat moet, want onze gezondheid gaat achteruit. Steeds meer mensen met burn outs. Hoe kan natuur helpen bij herstel? Kwalen kosten veel geld. Kan natuur helpen?
Waar het goed mee gaat? Met de virussen! Ook dat is biodiversiteit.
Waar zijn de zeehonden op de stranden? De mens heeft de stranden overgenomen. Plastic soup. Arme vissen.
Bomen kappen? Het zijn de longen van de natuur...
Er komen nieuwe dieren: wolf, edelhert, wasbeer, gouden jakhals. In de stad Berlijn leven 6000 everzwijnen. In Utah luipaarden. Hoe gaan we daar mee om?
Uit onderzoek naar de toestand van de natuur blijkt dat 1 miljoen soorten planten, dieren op uitsterven staan. Dat is niet goed.
Onze voetafdruk is heel erg zwaar geworden. De druk op de aarde neemt fors toe.

Ignace Schops

Het is tijd voor verandering. Maar hoe?
Stel er staat een huis in brand. Blussen we dat dan maar voor de helft?
De planeet staat nu in brand. Blussen? Voor de helft? En dan de kop in het zand? Niks doen? Dat is niet de juiste manier.
Ja Trump heeft een andere mening. Maar na Trump komen er weer nieuwe Trumps...
Het is complex. Toch is het mogelijk om de situatie te stoppen. Wij moeten het voortouw nemen. Help en draag je steentje bij. Internationale samenwerking is heel belangrijk. De Verenigde Naties hebben 17 werelddoelen opgesteld in 2015.
Meer eco, minder ego.
Circulaire economie is noodzakelijk. We kopen geen tv meer maar kijk-uren. We kopen ook geen auto meer maar kilometers mobiliteit. Het systeem wordt omgekeerd. Daardoor worden betere producten met langere levensduur gefabriceerd. ‘Make earth great again’.
Er is weinig tijd. We moeten de CO2 met de helft verminderen in de komende 10 jaren.
Wetenschapper Benjamin Wilson zegt dat de helft van de planeet natuurbestemming moet krijgen. Dit moeten we jongeren uitleggen = educatie. Gelukkig nemen jongeren steeds vaker het voortouw, bv Greta Thunberg.
Wat is de rol van de Overheid? De taak van de Overheid is om de systemen te veranderen. Maar regeringen kijken weg. Kwam het door de auto’s dat automobielen zo succesvol zijn geworden? Nee, dat kwam door de wegenaanleg van de Overheid. En het succes van de vliegtuigen? Door het bouwen van luchthavens. De Overheid zorgt voor infrastructuur maar diezelfde Overheid heeft ook plichten.
In 1961 uitte Kennedy de wens dat de mens binnen 10 jaar naar de maan kon vliegen (‘moonshot’). Er was 40 miljard dollar beschikbaar. Het lukte! Met grote snelheid werkt gewerkt om deze moonshot te realiseren. Dat kon binnen die korte periode. De komst van de smartphones kon ook op zeer korte periode. Waarom zouden we de planeetproblemen van nu dan niet in korte periode kunnen oplossen? Kunnen we dan nu niet ook een ‘earthshot’ maken? Binnen 10 jaren? Terug naar de natuur?
Systeemverandering. Economie, van denken in deeltjes naar geïntegreerd denken. Weven in de samenleving.
Zonnepanelen in de woestijn is een oplossing om de hele wereld van energie te kunnen voorzien.
In China hebben ze 66 miljoen bomen in 12 uur tijd geplant. Daar wel.
Temperatuur: stijging maakt mensen ziek. Natuur kan meer levens redden dan gezondheidszorg. Durf na te denken over natuur. Natuur preventief en curatief inzetten. Gezondheidskosten minderen met veel natuur. Bewegen. De mens geeft de waarde. Neem bijvoorbeeld de Pandabeer. De mens vindt de Panda belangrijk, misschien omdat die een lief uiterlijk heeft. Als de mens wil, kan beschermen wel, want met de Panda gaat het goed.
Regionaal Landschap Kempen en Maasland heeft een model gemaakt om terug naar de natuur te gaan. Iedereen wil de kip met de gouden eieren. Die kip moet wel gevoed worden.
Durf op te komen voor landschappen. Hoe kunnen we eten, drinken, binnen een mooie natuur? Verstand gebruiken. Het begint bij natuur in de buurt. Een nieuw woord: tegeltax. Nieuw: verticaal farming. London National Park City terug naar de natuur. Geweldig. Veel mensen willen iets doen. Dicht bij de mens.
Bereken de economische waarde van bomen. Stadslandbouw kan ook. ‘Egelwegel’ is een prachtig woord voor bescherming van egels. Nachtvlinders krijgen de laatste tijd meer aandacht. Durf te meten wat we zien. Vaststellen dat economie erop vooruit kan gaan. Streekproducten in winkels. Er zit veel economie in nationale parken en toch blijven die onderbelicht. Opbrengst fietsen en wandelen: 100 miljoen per jaar.Ignace Schops
De aarde verliest elke 13 minuten 4 levenssoorten.
Elke computer-muis-klik kost energie. Net zoveel energie als een 60 watt gloeilamp die 17 seconden brandt.
Vluchtelingen vluchten niet zomaar. Ze laten alles achter. Onderzoek wijst uit dat economische vluchtelingen klimaat-gerelateerd zijn, b.v. door verdroging, of stijgende zeespiegel. Israël krijgt 74% van het drinkwater via kraantjes op de zee. Is energieverslindend. Maar het kan sinds kort met nieuwe energie-technieken. Oplossing daarom nu zoeken in de landen van herkomst vluchtelingen.
Wij samen moeten de transitie maken om de lobbymachine aan onze besturen, onze regeringen over te brengen. We mogen ons door niets laten weerhouden.
Samen de wereld veranderen? Hoe klein ook, je kunt iets doen. Helaas is het zo dat we buiten het politiek debat worden gehouden.
Think Globaly
Act Locally
Change Personally