Limburgse IVN klimaatgidsen geslaagd!

De eerste lichting Limburgse IVN klimaatgidsen is geslaagd!
en

Draaiboek voor IVN-afdelingen is in de maak na 2e cursus-pilot in Rijk van Nijmegen.

Op 5 oktober 2019 ontvingen 24 Limburgse IVN-ers hun certificaat van de eerste Limburgse IVN Klimaatgidsencursus. Nog eens 5 personen ontvingen een bewijs van deelname. Een prima resultaat van deze pilot cursus.

De pilot cursus bestond uit 5 avondlessen met lezingen waarin de klimaatproblematiek vanuit verschillende invalshoeken werd uitgelegd en besproken én een 2-tal zaterdagen waar werkvormen waarmee IVN-ers het publiek in deze complexe materie mee kunnen nemen, werden toegepast.

Ook organiseerden de cursisten bij wijze van stage-opdracht binnen het werkgebied van hun eigen afdeling één of meer educatieve klimaatactiviteiten in de periode mei - september van 2019.

De cursus werd opgezet door een werkgroep van IVN District Limburg  en wordt momenteel bijgesteld. Dit gebeurt mede op basis van de positieve evaluatie resultaten van deelnemers en de bevindingen van leden van de werkgroep.  Deze 2e pilot-cursus, korter en met meer aandacht voor werkvormen, wordt op dit moment voorbereid door Groene IVN Klimaattrainees in samenwerking met IVN Rijk van Nijmegen en gaat in januari 2020 van start. Meer informatie over deze 2de pilot vind u hier: https://www.ivn.nl/duurzaamheid/nieuws/ivn-klimaatcursus-de-groene-verandering . Op basis van de ervaringen van beide pilots wordt vervolgens een draaiboek opgesteld waarmee alle regio’s in Nederland die een klimaatcursus te willen organiseren aan de slag kunnen. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Alina Salomon (a.salomon@ivn.nl). Zij is verantwoordelijk voor de landelijke opschaling. Overigens wordt tegenwoordig ook tijdens nieuwe Natuurgidsenopleidingen bij elk thema  aandacht besteed aan de onderwerpen klimaat en duurzaamheid.

Enthousiast geworden voor het onderwerp klimaat en duurzaamheid? Dan is deelname aan het  nieuwjaarsymposium “Het nieuwe tijdperk” dat plaats vindt in Nijmegen misschien iets voor u. Meer info via: https://www.ivn.nl/duurzaamheid/activiteiten/nieuwjaarsymposium-het-nieuwe-tijdperk

Janne Opmeer
Namens werkgroep opleiding klimaatgidsen IVN Limburg