IVN District

IVN District Limburg heeft als doel om het overleg en de samenwerking tussen de 35 Limburgse IVN-afdelingen te bevorderen, de uitwisseling van ervaringen en ideeën te stimuleren en tot een gezamenlijk Limburgs beleid te komen. Er wordt sterk ingezet op de lerende organisatie zowel regionaal als provinciaal via cursussen, workshops en inspiratiedagen.  Met inzet van alle Limburgse IVN-vrijwilligers bereikten wij in 2014 ruim 71.000 belangstellenden voor activiteiten rond natuur en duurzaamheid.  

District Limburg