Eerste IVN Parkstaddag een succes

Op zondag 13 oktober 2019 werd de eerste IVN Parkstaddag georganiseerd door de negen IVN afdelingen van Parkstad. Een groep van negentien IVN-ers van verschillende afdelingen genoot van een mooie middag op een prachtige locatie van de natuur in De Bosrand, de tuin van IVN De Oude Landgraaf en van elkaars verhalen over hetgeen waarmee zij bezig zijn als lid van een IVN afdeling.

IVN-leden die al lang lid zijn en nieuwe leden, zeer actieve leden en leden die incidenteel bij activiteiten van hun afdeling betrokken zijn, jongere leden en leden die zich nog jong voelen enz. maakten gebruik van de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, kennis te maken, te genieten van buiten in de natuur zijn en van de gesprekken met elkaar. De aanwezigen spraken uit dat het de moeite waard is om een dergelijke IVN Parkstaddag jaarlijks te organiseren. Het voorstel is gedaan om hiervoor een vaste dag in het jaar te prikken, zodat alle afdelingen die dag kunnen inplannen in hun jaarprogramma. In de volgende regiovergadering gaan de vertegenwoordigers van de afdelingen met elkaar bespreken hoe ze in de toekomst een vervolg kunnen geven aan deze dag die volop mogelijkheden biedt om IVN-ers met elkaar te verbinden.

IVN afdelingen kunnen dan bij het inschrijven van nieuwe leden meteen aan deze nieuwe IVN-ers bekend maken dat er op een reeds bekende datum in de regio een dag georganiseerd wordt waarop zij van harte zijn uitgenodigd om kennis te maken met het IVN, zijn vrijwilligers en de activiteiten die georganiseerd worden.

Parkstaddag 2019-2