Eén IVN

Tijdens de op 14-12-2019 gehouden Landelijke Raadsvergadering, waarin zitting hebben
vertegenwoordigers van de 22 landelijke regio’s (Limburg telt 5 regio’s), de Raad van
Toezicht en het Landelijk Bestuur, is het besluit genomen om één IVN te worden. Volgens
dat besluit voegt zich de beroepsorganisatie stichting IVN in bij de vrijwilligersorganisatie
vereniging IVN, met als hoogste orgaan de Landelijke Raad (vrijwilligersvertegenwoordigers
van de 22 regio’s). De ambitie is om deze fusie voor 31-12-2020 te realiseren.
Met dit besluit blijft de autonomie van onze afdelingen volledig overeind en de nu geldende
arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de Stichting IVN worden gecontinueerd.
Voor een deel van de motivatie citeer ik letterlijk een alinea van het betreffende voorstel:
‘Door stichting en vereniging samen te voegen ontstaat een eenvoudiger en efficiëntere
aansturing. Het Landelijk Bestuur en de Raad van Toezicht worden samengevoegd waardoor
het besluitvormingsproces wordt vereenvoudigd. Onze structuur wordt zo meer begrijpelijk
voor onze eigen leden en voor de buitenwereld. Denk aan het CBF, de Postcodeloterij, de
Belastingdienst (ANBI), sponsoren/financiers maar ook leden, vrijwilligers en
belangstellenden. Nu denkt men veelal met één organisatie van doen te hebben, maar dan
blijken er twee juridische identiteiten te zijn’.
Tijdens die vergadering is ook het besluit genomen dat wij met een Raad van Toezicht gaan
werken. Voor onze ANBI status is het noodzakelijk dat de personen die bovenaan de
organisatie staan niet betaald mogen worden.
Landelijke Raad: Het hoogste orgaan met als bevoegdheden het benoemen (en ontslaan)
van de leden van de Raad van Toezicht, het benoemen van een voorzitter van de Landelijke
Raad, het goedkeuren (of wijzigen) van de jaarbegrotingen, het al dan niet dechargeren van
de penningmeester, het goedkeuren (of wijzigen) van het jaarverslag.
Raad van Toezicht: Deze Raad kan de directeur bestuurder benoemen en ontslaan, houdt
toezicht op zijn werk en verleent goedkeuring aan zijn plannen. Het is vervolgens de taak van
de Landelijke Raad om deze plannen definitief vast te stellen.
Directeur bestuurder: Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het jaarplan en de
diverse projecten. Dit is een betaalde functie.
Arie