De omgevingswet en het collegeprogramma 2019-2023

De nieuwe omgevingswet biedt mogelijkheden om de belangen van de natuur, planten en dieren in plannen met betrekking tot de ruimtelijke ordening in te brengen. Bij de realisatie van o.a. de A2 tunnel heeft het formuleren van een gezamenlijke ambitie door alle betrokkenen veel winst opgeleverd. De plannen zijn namelijk binnen de begroting en de beschikbare tijd afgerond (geen procedures achteraf).  Daarom wil de provincie dat planningsmodel ook bij andere projecten toepassen.

Dat betekent dat wij als IVN ruimte kunnen krijgen voor het inbrengen van natuurbelangen.

Info is te vinden op www.aandeslagmetdeogevingswet.nl

Het collegeprogramma 2019-2023 laat zien dat onze inbreng zeker gewenst is. Als je belangstelling hebt, stuur dan een mailtje naar: arieboersma1@gmail.com

Collegeprogramma 2019-2023