Bijscholingsdag landschapsgidsen-Zuid

Zaterdag 30 november, bijscholingsdag landschapsgidsen-zuid bij de mooie IVN locatie van de Heemtuin Valkenburg aan de Geul.
Op boeiende wijze verzorgden landschapsgids Peter Geurts en zijn Friese collega Leo Bil voor 30 aanwezigen,  een interessante lezing met als basis: een gezonde bodem zorgt voor gezond voedsel, goed voor burger en boer!

Hierna leest u er meer over.

Peter Geurts, onze landschapsgids eerste lichting,  is werkzaam  in de landbouw. Middels zijn bedrijf ‘Bloeiend Boerenland’ houdt hij zich, samen met zijn collega Leo Bil, bezig met een ‘gezonde bodem als basis voor gezond voedsel, voeder en vee en uiteindelijk een gezonder mens’.

De lezing die hij samen met zijn collega verzorgt, geeft  ons zicht op een bijzonder initiatief waardoor burger en boer kunnen bijdragen aan een gemeenschappelijk doel, namelijk meer biodiversiteit bereiken in het landbouwlandschap.  

Dit is mogelijk door het aanleggen van kruidenrijke, bloemrijke, voldoende brede akkerranden die belangrijk zijn voor de biodiversiteit, zoals voedselbron voor bijen, vlinders en andere insecten, en tevens voer leveren voor vogels, die er ook weer ongestoord kunnen vertoeven. 

Tevens wordt het landbouwsysteem robuuster door een krachtige, natuurlijkere plaagbestrijding in de aangrenzende percelen, waardoor ook het gewasbeschermingsmiddelengebruik omlaag kan. Verder is het natuurlijk gewoon b(l)oeiend en mooi.

Peter en Leo dragen graag hun ‘know how’ uit aan een breder en divers publiek

Kijk maar eens op hun website:  www.bloeiendboerenland.nl