Bijensymposium Bij de Beek

Op donderdag 10 oktober werd tijdens de eerste Limburgse Waterdag niet alleen het
Bestuurlijk Symposium georganiseerd, maar ook het bijensymposium met als thema ‘Bij de
beek’. Ook dit symposium vond plaats in het Continium in Kerkrade. Een symposium
volledig gericht op het welzijn van de bij in relatie tot biodiversiteit. Met een talrijk publiek
uit diverse gelaagten werd het welzijn van de bij centraal gesteld.
Als eerste spreker hield David Kleijn van de Wageningen University & Research een
inspirerend verhaal over de nut en noodzaak van een integrale gebiedsgerichte benadering
voor de bescherming van wilde bijen.
Daarna stelde Frank Verhagen van gemeente Eindhoven de volgende vraag aan de kaak: ‘Kun
je met beperkte middelen toch een zo divers mogelijk beheer voeren dat ruimte biedt voor
flora en fauna in de stad?. Het publiek beantwoorde deze vraag met inspirerende en boeiende
oplossingen en stellingen.
Tot slot sprak Michel Smits van Waterschap Limburg die inging op het beleid van het
waterschap en hoe dit bij kan dragen aan de biodiversiteit en het welzijn van de bij. De
beekdalbrede benadering ontbrak vanzelfsprekend niet in dit verhaal.
Vervolgens ging het publiek zelf aan de slag gedurende twee workshoprondes. In totaal waren
er acht workshops waar uit gekozen kon worden. Allen boden zij een boeiend en interactief
programma en de hersenen werden flink gekraakt in het belang van dit kleine, maar o zo
belangrijke insect. Om nog meer praktijk toe te passen werd aan het eind van het programma
vijf excursies aangeboden in de omgeving van Kerkrade.
Volgend jaar bereikt het bijensymposium haar eerste lustrum, namelijk de vijfde editie. Deze
wordt georganiseerd door Provincie Limburg. Tegen die tijd meer.