Limburg
Beleid & Organisatie
Op
zaterdag23nov201919:30

Districtsledenvergadering

Op zaterdag 23 november 2019 wordt in Roermond de najaars- Districts-Leden-Vergadering van IVN District Limburg gehouden.

Afgevaardigden van alle aangesloten afdelingen en leden van de diverse werkgroepen zijn van harte uitgenodigd. Ze hebben de vergaderstukken reeds ontvangen.

Agenda
- 9.30 uur
Opening en mededelingen
- 9.45 uur

De toekomstige structuur van IVN. Uiteenzetting door de Verenigingssecretaris Rob Meijers.
- 10.00 uur 

Vaststellen verslag DLV 18-04-2019. Reacties op dit verslag graag vóór 8 november a.s. per mail toezenden aan mariannebonten@gmail.com      
- 10.10 uur  
Voortgang Jaar/werkplan 2019 (bijgaand) en financiële voortgangsrapportage 2019.
- 10.20 uur  

In- en aftreden bestuursleden (bijgaand rooster). 
- 10.30 uur

Vacant: regiovertegenwoordigers Maas&Mergelland, Westelijke Mijnstreek, Noord/Maasdal.  
- 10.40 uur 

PAUZE
- 11.10 uur  

Meerjarenplan 2020-2024 - Jaarplan 2020. Bijgaand (en reeds per mail toegestuurd op 4-10-2019 met het verzoek om eventuele vragen, opmerkingen en/of correcties voor 14-11-2019 aan het bestuur kenbaar te maken).               
- 11.30 uur 
ondvraag en sluiting van het officiële gedeelte van de vergadering.
-
12.00 uur
oelichting op het programma Gastheerschap van het Landschap en het thema natuur en recreatie door IVN Projectleider Cindy Nordhausen. 
-
12.30 uur  
Gezamenlijke lunch, aangeboden door District Limburg.
-
13.30 uur 
Wandeling onder begeleiding van natuurgidsen van IVN Roermond door natuurgebied De Ooldergreend.
15.00 uur 
Afsluitend samenzijn.

Informtie, opmerkingen en aanvullingen:
Opmerkingen en aanvullingen op de vergaderstukken kunnen tot 8 november worden ingediend bij de secretaris  van het districtsbestuur Marianne  Bonten : mariannebonten@gmail.com


Locatie:
Oolderhof, Broekstraat 35, 6049 CJ Herten-Roermond   

Tijdstip:
van 9.30 - 15.00 uur. Inloop vanaf 9.00 uur. 

Aanmelden:
Geef je vóór 8 november a.s. op door middel van het aanmeldformulier .

Aanmelden voor deelname aan de vergadering is verplicht in verband met de voorbereiding.   

Algemene informatie

zaterdag 23 november 2019 - 09:30 tot 15:00
Locatie: 
Oolderhof
Broekstraat 35
6049 CJ Herten-Roermond
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image