Limburg
Beleid & Organisatie
Op
zaterdag14nov202009:45

Districts-ledenvergadering

Het is ons een genoegen jullie uit te nodigen voor de IVN Districtsledenvergadering, die gehouden wordt op zaterdag 14 november 2020 van 10.00 uur – 12.00 uur.

Corana:
Vanwege de coronavoorschriften vindt deze vergadering digitaal plaats, via Zoom.

Aanmelden:
Aanmelden is verplicht.
Wij verzoeken degenen die zich nog 
niet hebben aangemeld voor deelname aan de fysieke vergadering, maar wel digitaal willen deelnemen, om zich vóór 11 november aan te melden. Dat kan per mail bij Marianne Bonten  met vermelding van de naam van de IVN afdeling, regio en eventuele werkgroep die hij/zij vertegenwoordigt. 


Desgewenst kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier:  https://www.ivn.nl/provincie/limburg/districtsledenvergadering-14-november-2020

U kunt deze link ook gebruiken om u af te melden.

Na aanmelding wordt de inlog-zoomlink toegezonden. 

Agenda 

  9.45 uur

1.

Opening en mededelingen

10.00 uur

2.

Vaststellen verslag DLV 23-06-2020 (bijgaand). Reacties op dit verslag graag vóór 3 november a.s. per mail toezenden aan mariannebonten@gmail.com

10.10 uur

3.

Voortgang Jaar/werkplan 2020 (bijgaand) en financiële voortgangsrapportage 2020.                           

10.35 uur

4.

In- en aftreden bestuursleden (bijgaand rooster). De secretaris is aftredend.  

10.40 uur

5.

Jaarplan 2021 met het verzoek om eventuele vragen, opmerkingen en/of correcties vóór 3-11-2020 aan het bestuur kenbaar te maken.                       

11.00 uur

 

Pauze

11.20 uur

6.

Bomenfestival Limburg 2021 (bijgaand het projectplan).

11.35 uur

7.

Eén IVN. Discussie aan de hand van de vergaderstukken ten behoeve van de Landelijke Raadsvergadering van 12-12-2020.

11.50 uur

8.

Democratisering binnen IVN: via regiovertegenwoordigers of via afdelingen. Powerpointpresentatie door Léon Gemeni. (bijgaand de nota ‘versterking democratisch proces’).

12.05uur

9.

Rondvraag.

12.25 uur

10.

Sluiting van het officiële gedeelte van de vergadering.   

12.30 uur

 

Gezamenlijke lunch, aangeboden door District Limburg.

13.30 uur

 

IVN Geijsteren-Venray heeft 3 verschillende wandelingen van elk 1½ uur op papier gezet. Aan de hand van die beschrijvingen gaan we in groepjes van 4 op pad.

15.30 uur

 

Afsluitend samenzijn.

Wel aangemeld maar onverwacht verhinderd? Meld je dan alsnog zo spoedig mogelijk af bij Marianne Bonten.

Blijf thuis bij klachten!

Namens het Districtsbestuur,
Marianne Bonten, secretaris,
tel. 045 5440198

Algemene informatie

zaterdag 14 november 2020 - 10:00 tot 12:00
Locatie: 
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image