Aanmelding prijsuitreiking Groene Helden Stimuleringsprijs

Datum: 25 april 2019
Tijd: 18.45 - 23.00 uur
Locatie: Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

Er zijn maximaal 5 aanmeldingen per initiatief mogelijk. Initiatieven die zich presenteren tijdens de 'markt' komen in aanmerking voor de aanmoedigingsprijs van € 2.500. Uitreiking vindt op die avond plaats.

Begin april ontvangt u van ons de laatste (praktische) informatie over de prijsuitreiking.