Regionieuws IVN Groningen | juni 2018

Eerste nationale slootjes onderzoek door kinderen

De slootjesdagen staan weer voor de deur. IVN Grootegast, IVN Leek-Nietap en IVN Noord Groningen staan komend weekend klaar om kinderen met hun (groot)ouders te laten ontdekken hoe bijzonder het leven is in een doodgewone sloot. IVN Leek-Nietap organiseert voorafgaand aan het slootjesweekend ook een slootjesdag speciaal voor verstandelijk beperkten. Lees er meer over in deze nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief is voor en door IVN (bestuurs)leden in de provincie Groningen. Heb je onderwerpen of vragen die je graag met andere afdelingen in de provincie wilt delen, stuur je kopij dan naar j.boekhout@ivn.nl


Agenda 2018 IVN Groningen

Hele maand juni - IVN Slootjesmaand
Z
aterdag 14 juli: Provinciale Ledendag Groningen
Vrijdag 7 september: Gronings Groen - Natuur op en rond het boerenland
Hele maand oktober- IVN Paddenstoelenmaand
Zaterdag 6 oktober: Landelijke Ledendag
Zaterdag 13 oktober: Inspiratiedag Kind & Natuur
(voorheen Scharrelkids Inspiratiedag)

Dinsdag 30 oktober: Regio-overleg Groningen - 18.00 - 20.30 uur

Landelijke Raad

Zaterdag 13 oktober 2018 
Zaterdag 15 december 2018

Overige data

27 oktober: Nacht van de Nacht
3 november: Natuurwerkdag

Ontdek de Westerwoldse Aa op de provinciale IVN dag

Speciaal voor IVN leden in Groningen organiseert IVN Veenkoloniën i.s.m. IVN Groningen op zaterdag 14 juli a.s. de provinciale IVN dag. Deze dag staat volop in het teken van de omgeving van Westerwolde.

In de ochtend staat 2 lezingen op het programma. Eén over het landschap van Westerwolde en één over de dieren die in deze omgeving wonen.

In de middag staan verschillende excursies op het programma en ga je er lekker op uit. Je kunt een keuze maken voor een van de twee wandelingen langs de oevers van de Westerwoldse Aa of een bezoek aan een biologische boer waar meer komt te weten over natuurinclusieve landbouw.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.
 

Vrijwilligers en beroepskrachten bundelen hun krachten in dialoogsessies

Op woensdagavond 30 mei kwamen vrijwilligers en beroepskrachten in Orvelte samen om met elkaar te werken aan een toekomstbestendig en maatschappelijk verankerd IVN. Alle dialoogsessies resulteren na de zomer in een advies aan de LR.

Vanuit de Groningse afdelingen waren Herman de Meijer (IVN Leek-Nietap), Kees Bos en Regien Bosman (IVN Noord Groningen), Herman Woltjer en Catharina Arkema (IVN Grootegast), André Dümmer (IVN Westerwolde) aanwezig. Er is veel aangedragen en de reacties waren zeer positief. Men vond het de moeite waard om hier tijd voor vrij te maken.

Opvallend is dat er unaniem behoefte is aan meer samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers, maar we moeten ook de samenwerking zoeken met het bedrijfsleven, scholen en andere natuurorganisaties. Onze activiteiten kunnen we meer richten op inhoud (mens en natuur), laagdrempelig (iedereen mag meedoen) en korte (in de drukke agenda's) inpasbare activiteiten gericht op concrete effecten voor versterking van natuur, landschap en biodiversiteit in Nederland. Ook kwam naar voren dat we meer kunnen inspelen op de behoefte van mensen (themagericht en kortdurend vrijwilligerswerk).

Dat vergt een andere organisatie dan we nu zijn. En hoe we die transitie maken? In ieder geval samen.

 

Wie zet jij in het zonnetje?

De Landelijke IVN Ledendag vindt plaats op zaterdag 6 oktober 2018 in Nijmegen.

Een mooie dag om IVN leden in het zonnetje te zetten. We reiken daarvoor een tweetal vrijwilligersprijzen uit.

  • De IVN Scharrelkidsprijs – een oorkonde en een bedrag van € 750 - is bedoeld voor het leukste initiatief binnen een IVN-afdeling of werkgroep om kinderen of jongeren en natuur dichter bij elkaar te brengen.
  • De IVN Innovatieprijs – een oorkonde en € 1000 - is voor de meest vernieuwende activiteit binnen IVN op het gebied van natuureducatie in het algemeen

Ben jij degene of ken je iemand die de IVN Scharrelkidsprijs heeft verdiend of heb je binnen jouw IVN afdeling een vernieuwende activiteit ontwikkeld? Stuur dan jouw nominatie in via vrijwilligersprijzen

Aanmelden voor de IVN Ledendag is al mogelijk en kan tot uiterlijk donderdag 20 september 2018. Meer info is te vinden op ivn.nl/ledendag. Bekijk het programma of meld je direct aan!

Eerste nationale slootjes onderzoek door kinderen

In het weekend van 8 t/m 10 juni staan in Groningen IVN afdelingen klaar met schepnetjes en zoekkaarten klaar om samen met kinderen en hun (groot)ouders het leven in de sloot te onderzoeken. IVN Leek-Nietap gaat op zaterdag aan de slag in 't Riet in Oostindië , evenals IVN Noord-Groningen die met Sloot en Plas bij de Rensumaborg in Uithuizermeeden klaar staan. Voor de kinderen die op zaterdag niet kunnen, zijn op zondag 10 juni van harte welkom bij IVN Grootegast in het Pettenpad in Doezumermieden.

Nieuw dit jaar is het eerste landelijke Citizen Science slootjesonderzoek tijdens de slootjesdagen. Kinderen en volwassenen onderzoeken de kwaliteit van het water. Na afloop voeren de jonge wetenschappers de resultaten in en kunnne dan gelijk zien hoe het met hun slootje is gesteld. 

Alle informatie over de slootjesdagen is te vinden op ivn.nl/slootjesdagen

Slootjesactiviteit voor verstandelijk beperkten

IVN Leek-Nietap organiseert een dag voorafgaand aan het slootjesweekend een speciale slootjesactiviteit op Sintmaheerdt. IVN gidsen van IVN Leek Nietap laten cliënten van de Zijlen, kinderen en hun (groot)ouders het bijzondere onderwaterleven van de Nederlandse sloten ontdekken. Waar nodig trekken we kaplaarzen aan.

Ook de leerlingen van basisschool De Regenboog helpen een handje mee! Het wordt een groot feest voor iedereen! Lees meer….

Nederland Zoemt-cursussen voor vrijwilligers

Wil jij de wilde bijen in Nederland helpen? Maak dan je eigen tuin of buurt bijenvriendelijk! Hoe je dat aanpakt leer je in de korte cursus ‘Laat jouw buurt zoemen. Bijenvriendelijk tuin- en groenonderhoud’.

In elke provincie vindt dit najaar een cursus plaats en is bedoeld voor alle groene vrijwilligers in Nederland. In de cursus leer je welke planten geschikt zijn voor wilde bijen en hoe je nestgelegenheid creëert voor verschillende soorten bijen. Ook krijg je tips over succesvol samenwerken met de gemeente en met andere vrijwilligers, voor als je aan de slag wilt in de buurt.

De lesavonden van de cursus in Groningen zijn op donderdagavond 27 september en donderdagavond 11 oktober 2018 in het NME centrum in Hoogezand. In het voorjaar van 2019 wordt de cursus afgesloten met een excursie.

Deelname kost slechts € 35,- (incl. cursusreader) door de subsidie vanuit het project Nederland Zoemt, waaraan IVN deelneemt. Inschrijven kan via www.ivn.nl/cursussen/activiteiten/laat-jouw-buurt-zoemen.

Meer informatie over het project Nederland zoemt!

Werk je bij een gemeente of ken je iemand die bij een gemeente werkt? Er is ook een cursus voor gemeenten: www.ivn.nl/cursussen/activiteiten/laat-jouw-gemeente-zoemen

‘Zet de berm in bloei voor de bij’

Velen van jullie hebben vorig jaar het symposium ‘Bijen bermen en biodiversiteit’ van IVN Westerveld  bezocht. Het symposium was voor de deelnemers én IVN Westerveld een enorme happening en het hoogtepunt van het jaar, maar heeft bovenal geleid tot een jaar vol acties voor de bij vanuit de overheid, IVN afdelingen en andere groene organisaties. N.a.v. dit symposium heeft IVN Westerveld een boek geschreven ‘Zet de berm in bloei voor de bij’. Het is een praktische handleiding voor de organisatie en uitvoering van bijenvriendelijk bermbeheer.

IVN Westerveld deelt aan de deelnemers van het symposium dit boek gratis aan. Wil je graag een exemplaar ontvangen? Stuur dan een mail aan Ans Lutgerink, secretaris IVN Westerveld, E. info@ivn-westerveld.nl. Vergeet hierbij niet naam, adres, postcode en woonplaats te vermelden. 

IVN zoekt jou!

IVN Groningen-Haren is op zoek naar vrijwilligers die zo nu en dan willen helpen bij bepaalde activiteiten, een bijdrage willen leveren voor het afdelingsblad of het leuk vinden om nieuwtjes te verspreiden via facebook en twitter. Op hun website staat hiervoor een leuk, wervend bericht. Een goed voorbeeld om in deze moderne,  maar drukke tijd, vrijwilligers te vinden en te binden. We hopen natuurlijk dat deze actie enthousiaste nieuwe vrijwilligers oplevert!