Over Groningen

IVN Groningen betrekt mensen - jong en ouder - bij natuur en landschap in de eigen omgeving. Van de eigen achtertuin en de groene buurt tot in de mooie Groningse natuur, zoals de Nationale Parken en natuurterreinen van o.a. Stichting Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. In Groningen werken IVN vrijwilligers en -beroepskrachten samen aan een groene, gezonde en duurzame samenleving. Dit doen we samen met een enorm netwerk van professionals zoals terreinbeheerders | organisaties in de recreatieve-, gezondheids- en cultuursector | onderwijs | overheden en andere partners.

De acht Groningse IVN afdelingen organiseren jaarrond diverse excursies | workshops | cursussen | lezingen en overige activiteiten bij u in de buurt. Kies een activiteit uit en beleef - samen met ons - de natuur!