Groningen
Jongeren
donderdag14nov2019

Jongeren denken mee over Water & Klimaat

Op donderdag 14 november kregen 100 Technasium leerlingen een opdracht over klimaatadaptatie uitgereikt van de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest en van de provincie Groningen. Ook in Drenthe gaan jongeren aan de slag, maar dan in opdracht van waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Drenthe. Tijdens het Jongerenevent Water & Klimaat, op 13 februari 2020, presenteren al deze jongeren hun ideeën.  

Opdracht klimaatadaptatie; een gebied zo slim mogelijk inrichten 

"De opdrachtgevers verwachten dat door middel van een onderzoek een creatief en vernieuwend klimaatadaptatief plan voor een stedelijk gebied in jouw woongemeente of de gemeente waar jouw school is gevestigd, wordt ontworpen. Daarbij staat centraal dat het gekozen gebied zo slim mogelijk wordt ingericht, zodat de gevolgen van hittestress en wateroverlast verminderd worden." Zo luidt de introductie van de opdracht die de leerlingen kregen. Natuurlijk worden ze op weg geholpen met een globaal stappenplan. Maar uiteindelijk krijgen de jongeren ook veel ruimte voor eigen invulling. 

Creatieve oplossingen voor eigen toekomst 

Tijdens de kick-off werd verteld over de gevolgen van klimaatverandering en over wat we eraan kunnen doen. Vanaf dat moment was iedereen in de zaal geboeid aan het luisteren. En logisch ook: dit gaat om hun toekomst. Vervolgens begonnen de eerste creatieve ideeën al te stromen, merkbaar aan de vragen die door de leerlingen werden gesteld. We zijn dan ook heel benieuwd naar de eindresultaten van hun onderzoek. 

Jongerenevent Water & Klimaat 

Het Jongerenevent Water en Klimaat vindt plaats op 13 februari 2020 in de Energybarn op Zernike Campus.  De jongeren laten dan zien welke oplossingen ze bedacht hebben.