Bovenbouw (groep 7-8)

Aanbod schooljaar 2019-2020

Ga gelijk naar:
Excursies bovenbouw
Gastlessen bovenbouw
Lespakketten bovenbouw
Theatervoorstellingen

Excursies bovenbouw

De volgende excursies zijn beschikbaar voor basisscholen in de gemeenten Het Hogeland | Westerkwartier | Delfzijl | Loppersum | Appingedam | Oldambt | Westerwolde | Pekela . Geïnteresseerd in een excursie voor jouw leerlingen? Meld je klas aan!

Aanmeldingsformulier

 

Excursie naar de Eendenkooi- NIEUW

Met een digitaal lesprogramma ter voorbereiding op de excursie

In Hornhuizen is een groene oases in het open landschap: een eendenkooi. Een prachtig stukje natuur waar al eeuwenlang een bijzonder ambacht wordt uitgeoefend. Toch zijn eendenkooien niet zo bekend en dreigden ze te verdwijnen langs de waddenkust…

Tijdens een excursie naar de eendenkooi leren de kinderen wat een eendenkooi is en waarom ze vooral in het kustgebied te vinden zijn. Een kooiker legt uit wat hij precies doet samen met zijn kooikerhond en verteld wat een biotoop is.

Voorafgaand aan deze excursie kun je als leerkracht in de les aandacht besteden aan het onderwerp ter voorbereiding aan het bezoek. Er is een compleet lesprogramma beschikbaar met een digitale en fysieke leskist, een docentenhandleiding en een werkboekje.

 • Wanneer:  het lesprogramma kunt u het hele hele jaar door gebruiken. De excursie vindt plaats buiten het vangseizoen; vanaf half februari tot half augustus.
 • Locatie excursie: Nieuw Onrust, Hornhuizen
 • Tijdsduur: voorbereiding op school: 4 lessen á 30 minuten 
  bezoek eendenkooi: 1 uur en 15 minuten
  verwerking school: 2 lessen á 30 minuten
 • Kosten: geen


Sloot en waterdieren 

Welke waterdieren leven er in de sloot? Tijdens deze excursie gaan de kinderen zelf met schepnetten waterdiertjes uit het water vangen. De gevangen dieren gaan we bestuderen met loepen en zoekkaarten. Zo kunnen de kinderen als echte onderzoekers ontdekken welke diersoorten er in de sloot leven! Na afloop mogen de kinderen de gevangen dieren weer vrijlaten. 

 • Wanneer: data en tijden in overleg (juni en juli)
 • Locatie: Renusmaborg, Uithuizermeeden en Grote plas natuurgebied bij Bovenhuizen, Uithuizen. Voor de regio Noord is, in overleg met de school, een locatie in de nabijheid van de school ook mogelijk. 
 • Duur: 1 uur
 • Kosten: € 50,-- per groep

Natuurbelevingstocht 

Een wandeling van 2 kilometer in de bossen van Sellingen. De wandeling voert door het bos naar het theater van de natuur, komt langs een kikkerpoel en de grondwatermeter. Onderweg doen de kinderen diverse opdrachten, zoals waterdiertjes vangen, luisteren naar de geluiden en speuren in de natuur.

 • Wanneer: in overleg in het najaar van 2020 
 • Locatie: Verzamelen om 9.00 uur op de parkeerplaats bij het zwembad in Sellingen
 • Kosten: geen

  Boerderijeducatie: de Boer op Noord

  Kinderen gaan op ontdekkingstocht in en om de boerderij. Via een interactief programma met roulerende opdrachten leren de kinderen waar hun voedsel vandaan komt. Als leerkracht ontvang je een handleiding met achtergrondinformatie en een toets voor in de klas. Meer info: www.deboeropnoord.nl.

  • Wanneer: maart t/m juli | september t/m oktober, altijd in de ochtend
  • Locatie: verspreid over de provincie: melkvee | vleesvee en akkerbouw
  • Kosten: geen

  Natuurspeurderstocht Landgoed Nienoord NIEUW

  Het landgoed Nienoord is al eeuwenoud en heeft veel kenmerkende historische elementen en is rijk aan diverse flora en fauna. Tijdens deze speurtocht gaan de kinderen aan de hand van een opdrachtenboekje van alles leren over het landgoed. Ze gaan ontdekken waar de oude Poort van gemaakt is, hoe men vroeger kookte op turf en natuurlijk over de vele oude bomen die het landgoed rijk is. Alle leerlingen krijgen een eigen opdrachtenboekje mee. 

  • Wanneer: data en tijden in overleg
  • Locatie: Landgoed Nienoord
  • Kosten: geen

  Bezoek de molen De Weddemarke

  Vroeger werd de molen gebruikt om water uit de polders te pompen, zodat deze niet zou overstromen. Tegenwoordig zijn de molens door gemalen vervangen, maar bestaan ze gelukkig nog wel. Zoals nabij de Wedderbergen. Daar staat nog zo'n oude molen! De vrijwillig molenaar leidt jullie graag rond. Leerlingen mogen zelf in de kap klimmen. Voor groepen tot 20 personen. 

  • Wanneer: data en tijden in overleg
  • Locatie: Wedde [De Weddemarke]
  • Kosten: geen

  Op expeditie met waterschap Noorderzijlvest in de GeoWeek

  Alléén voor scholen in gemeenten Het Hogeland | Westerkwartier | Delfzijl | Loppersum.

  De Geoweek wordt georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en is ieder jaar in mei/juni. Waterschappers staan dan voor de klas, doen een activiteit in de buurt van de school of geven een rondleiding op één van hun locaties. Voor leerlingen en docenten een unieke en leerzame ervaring in en buiten de klas. 

  • Wanneer: 2 juni t/m 7 juni 2019 | deelname in overleg
  • Locatie: in overleg
  • Kosten: geen
  • Thema Klimaat en water
  • Sluit aan op de kerndoelen 48 | 39 | 1 | 42 | 43 | 44 | 45 

    Rondleiding rioolgemaal stad Groningen

    Alléén voor scholen in gemeenten Het Hogeland | Westerkwartier | Delfzijl | Loppersum.

    Wat is de weg van het afvalwater in de stad Groningen? Een spannende rondleiding met een medewerker van Waterschap Noorderzijlvest door het rioolgemaal in de stad Groningen. 

    • Wanneer: data en tijden in overleg
    • Locatie: Groningen | Damsterdiep 144 [Rioolgemaal stad Groningen]
    • Kosten: geen
    • Sluit aan op de kerndoelen 48 | 39 | 56 | 1 

    Rondleiding gemaal Waterwolf Electra

    Alléén voor scholen in gemeenten Het Hogeland | Westerkwartier | Delfzijl | Loppersum. 

    Soms regent het veel en lang. Dijken en gemalen moeten er dan voor zorgen dat het land niet overstroomt. Een medewerker van Waterschap Noorderzijlvest laat het gemaal Waterwolf zien en vertelt de leerlingen wat een gemaal doet. 

    • Wanneer: data en tijden in overleg
    • Locatie: Gemaal de Waterwolf, Lauwerzijl (Electra) 
    • Kosten: geen
    • Sluit aan op kerndoelen 48 | 39 | 56 | 1 

     Rondleiding rioolwaterzuivering

     Alléén voor scholen in gemeenten Het Hogeland | Westerkwartier | Delfzijl | Loppersum.

     Hoe maken we ons afvalwater weer schoon? En wat doen we met de energie die daarbij vrijkomt? Een medewerker van Waterschap Noorderzijlvest neemt de kinderen mee over de rioolwaterzuivering en legt uit hoe het werkt. Vanwege veiligheidsregels mogen alleen kinderen van 10 jaar en ouder de zuivering op. 

     • Wanneer: data en tijden in overleg
     • Locatie: Garmerwolde [Rioolwaterzuivering]
     • Kosten: geen
     • Sluit aan op de kerndoelen 48 | 34 | 39 | 1

     Gastlessen bovenbouw

     De volgende gastlessen zijn beschikbaar voor basisscholen in de gemeenten Het Hogeland | Westerkwartier | Delfzijl | Loppersum | Appingedam | Oldambt | Westerwolde | Pekela . Geïnteresseerd in een excursie voor jouw leerlingen? Meld je klas aan!

     Gastles Dierenbescherming - nieuw

     Aan de hand van het interactieve Dierenbeschermingsspel leren kinderen over de relatie tussen mens en dier en dierenwelzijn. 

     De Dierenbescherming vindt het belangrijk dat kinderen op een respectvolle manier met dieren omgaan. Daarom verzorgen scholenvoorlichters van de Dierenbescherming gratis gastlessen op basisscholen met het Dierenbeschermersspel. Dit is een interactief spel waarin de relatie tussen mens en dier en dierenwelzijn centraal staat.

     Het lesspel is speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs en geschikt voor groep 4 t/m 8. Aan de hand van videofragmenten en opdrachtkaarten speelt de klas een spannende quiz waarin 4  thema’s aan bod komen:
     1. Huisdieren
     2. Mens, Dier en Voeding
     3. Dieren in het wild
     4. De Dierenbescherming.

     Het spel duurt ongeveer anderhalf uur, maar kan eventueel ingekort worden. De reacties van leerkrachten en schoolkinderen zijn enthousiast. Om het spel te kunnen spelen is een digibord en een internetverbinding nodig.

     Wanneer: jaarrond
     Locatie: op de eigen school
     Kosten: geen

     Speuren rond de Oudeschanskerkolk - een geologisch en archeologisch avontuur (gastles mét excursie) (VERNIEUWD)

     Kolken zijn restanten van dijkdoorbraak tijdens een stormvloed, waarbij het binnenkolkende water een diep gat in de bodem uitschuurt. In het Oldambtgebied zijn deze dijkdoorbraken veroorzaakt door het woelige water van de Dollard. IVN Westerwolde-Oldambt biedt voor leerlingen van groep 7 en 8 een interactieve gastles over de (cultuurhistorische) betekenis van kolken. Na de theorie gaan leerlingen met de IVN-gids op excursie naar een kolk. 

     • Wanneer: jaarrond, in overleg met de IVN-afdeling
     • Locatie:
      Optie 1: Gastles in Vestingmuseum in Oudeschans. Daarna gaan we speuren rond de Oudeschanskerkolk
      Optie 2: Gastles op eigen school. Daarna excursie bij een van de kolken in de buurt van de school. 
     • Kosten: geen

     Gastles Plastic Soep - NIEUW

     Waterschap Hunze en Aa's komt op school voor een gastles over de plastic soep.

     In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Dit komt van afval wat we op straat weggooien, visnetten die achterblijven, maar ook door het wassen van synthetische kleding of door je tanden te poetsen. Al deze verschillende soorten plastic vormen samen in de zeeën en oceanen de plastic soep. Laurentien van Oranje, van de Missing Chapter Foundation zet zich in voor een duurzamere wereld door kinderen oplossingen te laten bedenken die goed zijn voor de toekomst. Een aantal oplossingen staat in het voorleesboek De wereld van Plastic. Uit dit boek lezen we één verhaal voor. En we praten erover met de leerlingen. Het boek blijft achter op school, zodat juf of meester er ook nog uit kan voorlezen. Aan het eind van de les gaan we van afval een kunstwerk maken. 

     Na aanmelding neemt waterschap Hunze en Aa's contact op voor het inplannen van de gastles. Waterschap Hunze en Aa's organiseert elke dag van de week excursies en gastlessen.

     • Wanneer: jaarrond
     • Locatie: op de eigen school
     • Kosten: geen

     Energie van zon, wind en aarde (NIEUW)

     Energiewerkles voor groep 7 & 8 (GrEK)
     Duurzame energie is iets waar je veel over kunt praten, maar waarom zou je dat doen als je het ook kunt beleven en zelf kunt opwekken. Als je iets beleeft blijft dat altijd bij je. De leerlingen gaan wind voelen, zonne-energie meten en aardwarmte in een huisje opslaan en leren daarmee hoe je de kracht van duurzame energie kunt inzetten en beheersen. 

     • Wanneer: jaarrond
     • Locatie: op de eigen school
     • Tijdsduur: 1,5 uur
     • Kosten: € 135,-- (excl.btw)

     Gastles Rondleiding op de rioolwaterzuivering met VR-bril - NIEUW

     Een rondleiding op één van de zuiveringen van Waterschap Hunze en Aa's, maar dan IN de klas. De leerlingen krijgen een bril op en kunnen dan een 3D-film zien over de waterzuivering. Hoe maken we het water dat via het doucheputje naar het riool stroomt weer schoon? Een medewerker van Waterschap Hunze en Aa's geeft een gastles hierover op school en neemt de VR-brillen mee. 

     • Wanneer: data en tijden in overleg
     • Locatie: in de klas tot 
     • Tijdsduur: 1 uur leerlingen (anders 2 lessen regelen)
     • Kosten: geen kosten 
     • Sluit aan op de kerndoelen 48 | 34 | 39 | 1 | 12

     De muskusrat

     Waterschap Hunze en Aa's komt op school voor een gastles over de muskusrat. Hoe leeft dit dier en waarom is het nou zo belangrijk dat er niet teveel van deze dieren zijn? Na aanmelding neemt waterschap Hunze en Aa's contact op voor het inplannen van de gastles. Waterschap Hunze en Aa's organiseert elke dag van de week excursies en gastlessen.

     • Wanneer: jaarrond
     • Locatie: op de eigen school
     • Kosten: geen

       

      Klimaatverandering: op zoek naar ruimte voor het water - NIEUW

      Deze gastles is alléén beschikbaar voor basisscholen in de gemeenten Het Hogeland | Westerkwartier | Delfzijl | Loppersum

      Het klimaat verandert, verander jij mee? De leerlingen in groep 7/8 van de basisschool leren welke maatregelen het waterschap neemt en wat leerlingen zelf kunnen doen om ook in de toekomst voorbereid te zijn op hoosbuien en droogte. 

      Tijdens een gastles in de klas vertelt een expert van hett waterschap over de maatregelen die het waterschap Noorderzijlvest neemt. Ook denken we samen na over wat de leerlingen zelf kunnen doen. In de klassen sluiten we de gastles af met een spel waarin de leeringen de strijd aangaan tegen het water. 

      • Wanneer: data en tijden in overleg
      • Locatie: op de eigen school
      • Kosten: geen

      Deze gastles sluit aan op de kerndoelen 48 | 39 | 56 | 1 | 43

      Klimaatverandering: Sterkere en slimmere dijken omdat de zeespiegel stijgt - NIEUW

      Deze gastles is alléén beschikbaar voor basisscholen in de gemeenten
      Het Hogeland | Delfzijl | Loppersum

      Het klimaat verandert, verander jij mee? In de twintigste eeuw is de zeespiegel ongeveer 20 cm gestegen. Voor Nederland is dit een van de belangrijkste gevolgen van de opwarming van het klimaat. De leerlingen in greop 7/8 van de basisschool leren hoe het waterschap Nederland beschermt tegen het zeewater. 

      Tijdens een gastles in het bezoekerscentrum in Delfzijl vertelt een expert van het waterschap over de Dijkverbetering van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl. We sluiten af met een speurtocht en een virtuele excursie over de dijk met VR-brillen. 

      • Wanneer: data en tijden in overleg
      • Locatie: Noordersingel 1, Delfzijl
      • Kosten: geen

      Deze gastles sluit aan op de kerndoelen 48 | 39 | 56 | 1 | 43

      Er zwerft afval in mijn kunstwerk  

      Een blikje, dopje papiertje, snoepwikkel, ijslollystokje of flesje. Al deze dingen noemen we zwerfafval als ze in de natuur of op straat belanden. Zwerfafval is afval dat door het landschap zwerft, maar kune jer ook een landschap van maken? Welke reis denk je dat het maakt en waar komt het uiteindeijk terecht?  De leerlingen maken grote schilderijen waarbij ze afval (kosteloos materiaal) een andere toepassing geven. De reis die het afval maakt is het uitgangspunt voor de landschappen die ze gaan maken. 

      • Voor: groep 5 - 8
      • Locatie: op school
      • Duur: 2,5 uur (en 30 minuten voorbereidende activiteit in de klas) 
      • Kosten: € 260,-- (excl. reiskosten)

       

      Lespakketten bovenbouw

      De volgende lespakketten zijn beschikbaar voor basisscholen in de gemeenten Het Hogeland | Westerkwartier | Delfzijl | Loppersum | Appingedam | Oldambt | Westerwolde | Pekela . Geïnteresseerd in een excursie voor jouw leerlingen? Meld je klas aan!

      Aan de slag met Plastic Soep

      Met dit gratis lespakket van de Plastic Soup Foudation leer je samen met je klas alles over plastic soep en ga je actief aan de slag om het plastic verbruik te verminderen.

      • Wanneer: jaarrond
      • Locatie: in de klas
      • Kosten: gratis. U betaald alleen de verzendkosten á  € 8,75 per pakket

       NB. Voor de scholen binnen de gemeenten Appingedam en Delfzijl worden de verzendkosten betaald door de Lions Appingedam / Delfzijl.

      Natuurlijk bewegen met afval [IVN]

      80% van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar beweegt te weinig.  Ze komen niet aan de Nederlandse norm van 1 uur per dag matig intensief bewegen. Buitenspelen is een perfecte manier om deze norm wel te halen. Het is niet alleen gezond, kinderen werken ook aan hun motorische vaardigheden, zelfvertrouwen en creativiteit. Afval en troep op speelplaatsen is een van de grootste ergernissen van kinderen en hun ouders.

      IVN Noord combineerde deze twee feiten tot het project 'Natuurlijk bewegen met afval', waarbij kinderen met afval hele leuke beweegactiviteiten doen. Het lespakket bestaat uit een toelichting, opdrachten en verschillende spelvormen en je krijgt een frisbee en springtouw gemaakt van afvalproducten cadeau. 

      • Wanneer: jaarrond
      • Locatie: buitenlokaal
      • Kosten: € 25,--per pakket [verzendkosten meeberekend]

      De kerstvloed 1717; kijk op dijken

      Lespakket over de hoogte van het water in Nederland en hoe wij Noord-Nederland beschermen tegen het water. In de nacht van 24 op 25 december 1717 overstroomden grote delen van Groningen door een stormvloed. Dit was de laatste grote overstroming in Groningen. De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's ontwikkelden een lesprogramma over deze kerstvloed en over de manieren waarop we ons tegenwoordig beschermen tegen overstromingen. In het pakket zit: film 'De Kerstvloed'| leskrant ‘Kijk op de Dijk’ | bordje voor aan de schoolmuur met daarop de NAP-hoogte | [indien gewenst] gastles van de waterschappen.

      • Wanneer: jaarrond
      • Locatie: in de klas
      • Kosten: geen
      • Sluit aan op kerndoelen: 48 | 39 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 

       

      Van Ruiten A tot Z!

      Gratis musical voor basisscholen om zelf in te studeren 

      Waterschap Hunze en Aa's heeft samen met singer-songwriter Berny Jansema een muscial geschreven voor de bovenbouw. Deze musical vertelt het verhaal over het graven van de kanalen in Westerwolde. Het is een toneesltuk met 17 rollen 7 liedjes. De tekstboekjes en de liedjes-cd zijn gratis verkrijgbaar. Meld je aan en Waterschap Hunze en Aa neemt contact met je op.

      •  Wanneer: jaarrond
      • Locatie: op school zelf in te studeren
      • Kosten: geen

       

      Theatervoorstellingen 

      Theatergroep De Dames Slier maakt muzikale theatervoorstellingen voor de hele basisschool. Luchtig en speels worden de (vaak serieuzere) thema's behandeld. Het resultaat is een vrolijke voorstelling met ruimte voor diepgang. Specialiteit: Milieu en zwerfafval.

      De school regelt het speellokaal, de gymzaal of een theater en De Dames Slier regelen de rest.  Meld je klas aan. 

      • Wanneer: jaarrond
      • Locatie: op school of theaterzaal
      • Kosten:
       • 2x spelen in speellokaal of gymzaal: € 1.280,-- all-in (max. 80 kinderen per voorstelling)
       • 1x spelen in theater: € 950,-- all-in óf 2x spelen in theater: € 1.650,-- all-in (max. 250 kinderen per voorstelling)

      Mijn Zus Valerie

      Hennie's zus Valerie redt het regenwoud, voorkomt giflozingen en beschermt de walvis tegen wrede moordpartijen. Als milieu-activist is ze een heuse beroemdheid. Hun moeder is apetrots op die stoere, dappere dochter. Hennie heeft er genoeg van. Wat Valerie kan, kan zij ook! Hoe moeilijk kan het zijn, een beetje de wereld lopen zitten redden?