Stimuleren van burgerinitiatief

Op steeds meer plaatsen slaan mensen de handen ineen om samen het (openbaar) groen in hun omgeving te beheren of anders vorm te geven: van natuurspeelplek tot buurtmoestuin. En, steeds meer gemeenten zoeken naar manieren om (openbaar) groen samen met bewoners aan te leggen en te onderhouden.

Goed nieuws, want daardoor knapt de buurt op, leren buurtbewoners elkaar beter kennen, en worden mensen gezonder. Deze plekken zijn een manier om vorm te geven aan onder andere burgerparticipatie, en dragen bij aan zaken als biodiversiteit, sociale cohesie, vastgoedwaarde, gezondheid, welzijn, waterbergingscapaciteit en kwaliteit van openbare ruimte.

Ondersteuning voor gemeenten

IVN Gelderland heeft door het project GroenDichterbij.nl veel ervaring met het begeleiden van burgerinitiatieven en het adviseren van gemeenten hierin. Wij delen daarom graag onze lessen en inspirerende voorbeelden. We helpen gemeenten graag verder in de zoektocht naar het begeleiden van initiatieven die ontstaan in de straat, wijk of het buitengebied.

Neem voor meer informatie contact op met Marieke Ankoné via m.ankone@ivn.nl