Gelderland
Water
woensdag16aug2017

Waaljutters succesvol tijdens opruimacties in het voorjaar

Ook dit voorjaar haalden de Waaljutters hun knijpers uit het vet om de oevers en uiterwaarden van de Waal op te schonen. In de gemeenten Lingewaal, Lingewaard, Neder-Betuwe en Rijnwaarden zijn de opruimacties van het voorjaar inmiddels afgerond. Ook in Neerijnen hebben de meeste tracés alweer een grondige schoonmaakbeurt gehad. En uiteraard zijn ook de Waaljutters van Zaltbommel regelmatig in touw geweest voor een schone rivier. In de gemeente West Maas en Waal zijn inmiddels 12 verenigingen geselecteerd die op zaterdag 20 mei de handen uit de mouwen gaan steken. De Maas- en Waaljutters van Maasdriel starten hun activiteiten dit jaar na de zomer.

Schone en Beleefbare Waal

Het project Schone en Beleefbare Waal van IVN Gelderland wordt dit jaar voor de derde keer uitgevoerd in acht Gelderse riviergemeenten. Dankzij de steun van deze gemeenten, provincie Gelderland en andere partners en in samenwerking met de GNMF wordt met dit project gewerkt aan schone en beleefbare oevers van de Waal.

Opruimacties in het najaar

In de meeste gemeenten zullen de Waaljutters ook in het najaar weer aan de slag gaan. Zij worden dan vergezeld door Maasjutters in West Maas en Waal en Maasdriel, en voor het eerst ook door Rijn- en Lingejutters in de gemeente Lingewaard.

Plastic soep

Het is duidelijk dat het werk van de Waaljutters nog steeds hard nodig is. Er is met de eerste opschoonacties alweer een enorme hoeveelheid afval uit de uiterwaarden gehaald. Het beeld is niet eenduidig: In Lingewaal lijkt de oogst dit jaar kleiner dan vorig jaar, terwijl in Rijnwaarden een stuk meer werd afgevoerd dan tijdens de eerste actie vorig jaar. In 2016 werd er door de Waaljutters 30.000 kilo afval opgehaald. Dit zou anders terecht zijn gekomen in de rivieren en uiteindelijk in de zee en de oceanen, waar de plastic soep veel schade toebrengt aan het zeeleven.

De Waaljutters vullen ook dit jaar weer monitoringsformulieren in, waarmee belangrijke informatie wordt verkregen over het aangetroffen afval en de belangrijkste veroorzakers. Plastic is het materiaal dat veruit het meest wordt gevonden. Papier en glas volgen op gepaste afstand. Gaat het om de grootste vervuiler, dan wijzen de Waaljutters voorlopig naar recreanten en de scheepvaart. Maar ook dit jaar treffen we weer veel bewuste dumpingen van huishoudelijk en bedrijfsafval aan tijdens de opruimacties.