Gelderland
Natuur in de Buurt
maandag30nov2020

Tiny Forest Grootstal Nijmegen van start

De wijk Grootstal in Nijmegen gaat een Tiny Forest krijgen. De werkgroep Grootstal Groen en basisschool De Kleine Wereld hebben hiertoe het initiatief genomen. Hieronder lees je de terugblik van de informatiebijeenkomsten voor ouders, leerkrachten en buurtbewoners op 23 en 24 november. 

In de presentatie van IVN NatuureducatieTiny Forest Grootstal ppt werd toegelicht wat een Tiny Forest is, hoe mensen vanuit de buurt en school kunnen meedoen en welke stappen gaan we zetten om van Tiny Forest Grootstal een fijne plek voor jong en oud én voor de natuur te maken. 

Locatie

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid bosje van ongeveer 200 m2 groot. In het bosjes komen zo’n 30-40 verschillende soorten boompjes en struiken te staan die van nature in Nederland voorkomen. De exacte vorm en plek zijn nog niet bekend. Daar hebben we ideeën van de buurt en van school nodig!  Wel weten we waar het ongeveer moet komen; in de noordwesthoek van het veld tussen Marie Curiestraat, Marconistraat en gebouw De Ring. De naam ‘Tiny Forest Grootstal’ is nog een werktitel. We hopen dat leerlingen en buurtbewoners met een mooie passende naam komen.  

Buitenlokaal 

Elk Tiny Forest heeft ook een buitenlokaal. Voor leerkrachten en leerlingen van De Kleine Wereld een perfecte plek om buiten les te geven. De school is zelf ook bezig om in stapjes het eigen plein te vergroenen. De focus daar ligt vooral op spel, voor leren kunnen ze gebruik maken van het Tiny Forest. De eerste ideeën voor een buitenlokaal werden al geopperd zoals een krijtbord of een onderzoekstafel.  

Buurtbos 

Tiny Forest wordt een echt buurtbos. In elke fase kan de buurt meedoen met Tiny Forest.  

  • Meedenken over het ontwerp 
  • Als “hersteller” mee helpen planten en straks beheren  
  • Als “teller” de ontwikkeling van de natuur in het bosje volgen. Welke vogels en insecten komen er voor? 
  • Als “verteller” les geven in het buitenlokaal of berichtjes over Tiny Forest verspreiden in de buurt 
  • En uiteraard als “genieter” die tijdens een ommetje langs het Tiny Forest loopt of andere buurtbewoners ontmoet in het buitenlokaal.  

Enkele vrijwilligers van stadstuin de Groene Schakel waren aanwezig en enthousiast over een Tiny Forest zo dichtbij. Een mooie verrijking van het groen.  

Vragen waren er ook. Is er plek voor eetbaar fruit? Ja, inheemse soorten zoals aalbes en zwarte bes, vlier en hazelaar zijn ook voor de mens eetbaar. In het ontwerp kunnen we dat een plek geven.  

Wat gebeurt er met de huidige bomen? Die blijven staan! Door de bodembewerking moet er wat afstand zijn tussen bestaande bomen en het Tiny Forest. We halen zeker geen bomen weg, want die hebben veel natuurwaarde.  

Vervolg

Wil je meedenken over het ontwerp? Doe in de kerstvakantie mee met de veldverkenning. De veldverkenning is een korte wandeling naar de plek waar Tiny Forest ongeveer moet komen. Deze wandeling kun je individueel, met je huishouden of met een gezelschap van maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand zelfstandig uitvoeren. Mail naar l.ijmker@ivn.nl en je krijgt van ons een korte instructie. Jouw input gebruiken we voor de ontwerpsessie in januari 2021.