Gelderland
Kind & Natuur
donderdag24nov2016

Geslaagde velddag IVN Jongeren Adviesbureau

Jongeren beleven de Hattemerpoort

Maandag 21 november werd het gebied de Hattemerpoort druk bezocht door 115 leerlingen en hun docenten van De Noordgouw, Heerde. IVN Gelderland organiseerde een velddag als onderdeel van het project IVN Jongeren Adviesbureau. De jongeren verdiepen zich in hun eigen omgeving, om het verhaal van het gebied te vertellen én hiervoor een eigentijds, recreatief product te ontwikkelen.

Hattemerpoort in beeld

Gelegen tussen twee natuurgebieden – de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug – dient de Hattemerpoort als een ecologische verbindingszone, oftewel een gebied dat twee natuurgebieden verbindt. Dit is van belang voor allerlei dier- en plantensoorten, maar ook recreatief zeer interessant. Er vinden allerlei ontwikkelingen plaats in het gebied, zowel qua natuur door de Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) als qua recreatie door de platforms Rond Uit Hattem en Wij Zijn Heerde. Om ook de jeugd te betrekken bij deze ontwikkelingen, heeft IVN Gelderland het project IVN Jongeren Adviesbureau in Heerde opgezet. In opdracht van GNMF en de recreatieplatforms ontwikkelen de jongeren een eigentijds, recreatief product voor de Hattemerpoort.

Het gebied in

Om de jongeren een goed beeld te laten krijgen van het gebied, organiseerde IVN Gelderland een velddag voor de leerlingen en hun docenten. Twaalf enthousiaste en bevlogen deskundigen waren aanwezig in het gebied, om te vertellen over hun expertise en ervaringen en om in gesprek te gaan met de leerlingen. Vanuit verschillende perspectieven werd de Hattemerpoort belicht door de opdrachtgevers, recreatieondernemers, ecologen, boswachters, boeren en weidevogelbeheerders. Leerlingen fietsten het gebied rond en verzamelden zo allerlei informatie voor hun onderzoek. De docenten reageerden positief en zullen de leerlingen ondersteunen in de laatste fase van het project.

Eindpresentatie

Op 15 december vindt de eindpresentatie plaats. Leerlingen presenteren dan hun product, onderbouwd met advies, voor opdrachtgevers en andere betrokkenen. Gedeputeerde Josan Meijers van Provincie Gelderland zal namens de stuurgroep Veluwekroon aanwezig zijn.

Voor vragen kunt u terecht bij IVN Gelderland, Stefanie Janssen, s.janssen@ivn.nl of via 026-3512927.