Gelderland
IVN
maandag26nov2018

Basisschoolleerlingen planten eerste Tiny Forest in Apeldoorn

Leerlingen van basisscholen De Zevensprong en Het Web in Apeldoorn plantten maandag 26 november 2018 samen met IVN Natuureducatie en de gemeente het eerste Tiny Forest in Apeldoorn aan. Het minibos is geplant in het park tussen de Agricolastraat en de Pythagorasstraat en heet 'Het Groene Bos'. In het buitenlokaal dat onderdeel is van het Tiny Forest krijgen de kinderen straks les en kunnen ze volop spelen. 'Ik hoop dat mijn boom heel groot wordt!'

Bekijk hier de foto's! 

Wethouder Sandmann opende de feestelijke plantdag. Sandmann: We zijn er trots op dat het eerste Tiny Forest van Gelderland in Apeldoorn wordt aangeplant. Fijn dat de kinderen van Het Web en De Zevensprong helpen met planten en dat ze als mini-boswachters voor het bos zullen zorgen.’

De komende vier jaar wil initiatiefnemer IVN 100 Tiny Forests realiseren in Nederland. Gemeente Apeldoorn is partnergemeente en maakt vier minibossen mogelijk. Basisscholen de Zevensprong en Het Web adopteren het eerste bos. Hun leerlingen gaan als Tiny Forest Rangers het bos beheren. Vorige week verzorgde IVN een gastles voor de leerlingen ter voorbereiding op de plantdag. ‘Mijn boom krijgt in het voorjaar allemaal witte pluizen!” roept Vlinder trots. 

TFFoto: Rob Voss 

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging en CO2 opslag. 

Locaties gezocht

Gemeente Apeldoorn en IVN Natuureducatie nodigen inwoners uit om mee te denken over geschikte locaties voor de andere Tiny Forests. Locaties kunnen gemaild worden naar m.langeslag@ivn.nl.

Foto's: Rob Voss 

TFTFTFTF