Bijeenkomst Gemeente Heerde: actieplan voor de egel en de vlinder!

Na een leuke, digitale sessie is samen met het groene netwerk gekozen voor de egel en de vlinder als dé adoptiesoorten voor de gemeente Heerde. In een volgende stap willen we toewerken naar een actieplan voor deze soorten. Het actieplan staat straks vol met activiteiten en maatregelen ten behoeve van deze soorten. 

Op 17 maart organiseren we daarvoor een digitale bijeenkomst van 19:00 - 21:00. Het doel van deze bijeenkomst is om samen stappen te zetten in het actieplan. In dit webformulier kun je aangeven of je hierbij wel of niet aanwezig wil zijn. 

We hopen van harte jullie (digitaal) te zien op 17 maart! 

Na inschrijving ontvang je van ons tijdig een bevestigingslink met een link.