Bijeenkomst Biodiversiteit & Gemeenten Adopteren Soorten gemeente Bronckhorst

Op 22 september (20:00 - 22:00) organiseert de gemeente Bronckhorst samen met IVN Gelderland een biodiversiteitsavond. Eén van de programmaonderdelen is het project Gemeenten Adopteren Soorten. Samen met groene vrijwilligersorganisaties actief in Bronckhorst willen we een keuze maken voor een adoptiesoort voor deze gemeente. Daarnaast gaat de gemeente in op het biodiversiteitsbeleid en het bermbeheer. 

Bent jij erbij en denkt je met ons mee?