Aanmelden digitale biodiversiteitsbijeenkomst

Leuk dat je meedoet aan de digitale biodiversiteitsbijeenkomst van de gemeente Bronckhorst en IVN Gelderland! Tijdens deze bijeenkomst gaan we een adoptiesoort selecteren voor de gemeente Bronckhorst.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft een lijst van 15 soorten opgesteld die geschikt zijn als adoptiesoort voor de gemeente Bronckhorst. Deze soorten zijn gekozen op basis van een zevental criteria. Deze criteria zijn:

  • De soort komt (potentieel) voor in de gemeente;
  • De soort heeft een steuntje in de rug nodig;
  • De soort is kenmerkend voor de gemeente Bronckhorst;
  • De soort spreekt een breed publiek aan;
  • De soort is zichtbaar voor het publiek;
  • Inwoners hebben handelingsperspectief;
  • Andere soorten profiteren van de maatregelen voor de adoptiesoort.

Voor de selectie van de adoptiesoort willen we de lijst van 15 soorten terugbrengen naar 8. Daarom vragen we jou om uit onderstaande lijst jouw top 5 soorten te kiezen. Daarnaast willen we jou de mogelijkheid bieden om één soort aan te dragen die niet op de lijst staat.