Friesland
Gezondheid
woensdag20dec2017

Volière met kwartels voor LindeStede

De Protestantse Gemeente Lindestreek organiseerde in december een Kerst-Inn. Net als voorgaande edities werd het ook dit keer een groot succes. De opbrengst schenken ze dit jaar aan Woonzorgcentrum LindeStede, één van de Friese pareltjes binnen het project Grijs, Groen en Gelukkig.

Met de opbrengst zal er in de nieuwe beleeftuin een volière geplaatst worden waarin kwartels en parkieten de tuin zullen opluisteren.