Friesland
Gezondheid
donderdag14dec2017

Schenking voor beleeftuin LindeStede

Op 15 december 2017 bieden Roeland Bakker en Jan Bakker van de Serviceclub Weststellingwerf het prachtige bedrag van € 2.500,- aan Hugo Broekman [directeur woonzorgcentrum LindeStede] en Debora Meester [coördinator vrijwilligers]. Deze schenking zal ten goede komen aan De Beleeftuin van LindeStede.

LindeStede ontwikkelt - in samenwerking met IVN - binnen het project Grijs, Groen & Gelukkig een beleeftuin voor de bewoners. De tuin wordt in fasen aangelegd, waarna bewoners de natuur  kunnen beleven en herinneringen kunnen ophalen.

Serviceclub Weststellingwerf heeft de afgelopen maanden via allerlei activiteiten het 'Hayo van Wolvega Bier' aan de man gebracht. De verkoop van het bier gaat na deze schenking gewoon verder. Serviceclub Weststellingwerf heeft namelijk nog een groot aantal goede doelen voor ogen. Op de website www.ridderhayo.nl is alle informatie te vinden over het het bier, de geschiedenis van Ridder Hayo en natuurlijk hoe het bier te bestellen is.

Grijs, Groen & Gelukkig
LindeStede in Wolvega is één van de icoonplekken binnen het project Grijs, Groen & Gelukkig. Daarin wil IVN - met ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij - tienduizend ouderen een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Dit doen we door de omgeving rondom zorginstellingen te vergroenen en een natuurrijk activiteitenprogramma aan te bieden. Met hulp van betrokken zorgverleners, vrijwilligers en omwonenden wil IVN ouderen laten genieten van natuurbeleving, beweging en van de buitenlucht.