Friesland
Kind & Natuur
maandag28sep2020

Reis door de tijd in Burgum

Ga mee op reis door de geschiedenis met Fredau en Redlef. Een reis die begint in de steentijd, zo’n 8.000 jaar geleden, in de omgeving van Burgum als ze jagers en verzamelaars zijn. Ze jagen op hazen, terwijl ze op de stenen uit de voorlaatste ijstijd staan. Ze hebben een hut van wilgentenen gemaakt bij de pingoruïne en maken vuur met vuurstenen. Daarna vervolgen ze hun reis en nemen ons mee naar de graanvelden, de tijd van de boeren. En naar de Middeleeuwen, naar de Grovestins, waar struikrovers ze overvallen op de heideloane. En dan belanden ze in de moderne tijd: het geluid van de auto’s op de centrale as en het zicht op de elektriciteitspalen bepalen het landschap.

Dit verhaal van Fredau en Redlef vormt de rode draad in de nieuw ontwikkelde rugzakroute rondom Brasserie Om de Dobben in Burgum. Een route over de geschiedenis van het landschap, ontwikkeld door IVN Natuureducatie. Op woensdag 30 september wordt deze route officieel in gebruik genomen. Dit is ook de dag waarop de Kinderboekenweek van start gaat met als thema 'En toen..' waarbij kinderen terugaan in de tijd. Deze route sluit hier dus mooi bij aan en kan door leerkrachten gebruikt worden om het thema tot leven te brengen.

Rugzakroute Reis door de tijd

Spelenderwijs leren over vroeger

Met de nieuwe route kunnen kinderen buiten de gebaande paden in de huid kruipen van Fredau en Redlef. Ze gaan hout sprokkelen, bessen en granen fijnmalen en een muizenval maken. En ervaren dat er vroeger hele andere vaardigheden nodig waren om te overleven dan die ze nu leren op school. De rugzakroute is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar onder begeleiding van hun ouders en/of leerkracht. Naast gezinnen met kinderen is de route, die ongeveer een uur duurt, ook heel geschikt voor groepen van basisscholen of kinderopvanglocaties. Opgave kan via Om de Dobben, Pingo & Pet en later ook via NME centrum De Klyster.

Rugzakroute Reis door de tijd

Educatie vanuit de Brasserie

De rugzakjes zijn verkrijgbaar bij Brasserie Om de Dobben. Om de Dobben is een particulier natuurgebied van 10 hectare dat onderdeel uitmaakt van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. De omgeving biedt kinderen, naast vertier in de speeltuin, nu ook de mogelijkheid om op een speelse manier de omgeving te ontdekken en te leren over natuur. En dat komt niet uit de lucht vallen; educatie is een speerpunt van Om de Dobben. Er is al een rugzakroute over bijen en er zijn 46 nestkastjes opgehangen in samenwerking met vogelwacht Burgum. Ook is er een bijenhotel van 20 meter geplaatst.

Rugzakroute Reis door de tijd

Dit project is ontwikkeld door IVN Natuureducatie in opdracht van Stichting Plak foar Elkenien en gefinancierd door gemeente Tytsjerksteradiel, gemeente Dantumadiel, Noardlike Fryske Wâlden, Familie Pietersma, commissieleden GOC, Iepen Mienskipsfûns en Provincie Fryslân.