Friesland
Gezondheid
dinsdag05mrt2019

Ondersteuningsaanbod Gezonde School ronde 2019 van start!

Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Daarom kunnen scholen die Gezonde School willen worden of blijven van 4 maart t/m 18 april 2019 ondersteuning aanvragen. Voor het schooljaar 2019 - 2020 ontvangen maximaal 550 schoollocaties uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ondersteuning.

Het Ondersteuningsaanbod bestaat uit een bedrag van € 3.000,-. Met dit geldbedrag kan de school de taakuren vergoeden van de Gezonde School-coördinator: een eigen medewerker van de school die kartrekker is van de Gezonde School-plannen. Daarnaast kun je het bedrag gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten en het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Naast het bedrag van € 3.000,- krijgt de school maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

Lees meer over de voorwaarden op: gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod.