Friesland
Duurzaamheid
maandag06feb2017

Meer duurzame scholen aan de horizon

Op maandag 6 februari 2017 ondertekenden Eco-Schools Nederland, Perspectief op Energie en IVN, instituut voor duurzaamheid en natuureducatie een samenwerkings­overeenkomst voor de verduurzaming van scholen in Groningen, Friesland en Drenthe. Doel: 10% van alle noordelijke scholen gaan structureel met duurzaamheid aan de slag en behalen het - door de VN erkende - duurzaamheidskeurmerk Eco-School.

Aanleiding
Kinderen groeien momenteel op in een consumptiemaatschappij waarin de economie (en de groei daarvan) belangrijker gevonden wordt dan de kwaliteit van de leefomgeving en het welzijn van de mens. In een duurzame samenleving zijn de elementen mens, milieu en middelen in balans. Via het programma Eco-Schools leren kinderen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een goede leefomgeving. Nu en straks, hier en elders. Momenteel hebben 35 van de 123 deelnemende scholen het Eco-Schools keurmerk.

Aan de slag
Scholen die ervoor kiezen een duurzame school te worden, bepalen zelf met welke thema’s zij aan de slag gaan. Die keuze wordt gemaakt op basis van de Eco-scan die de school zelf uitvoert. Het Eco-team - bestaande uit leerlingen, docenten en management - kiezen gezamenlijk welke speerpunten ze aanpakken en hoe ze dat gaan doen. De samenwerkende partners ondersteunen deelnemende scholen actief met energiekennis, natuur- en milieueducatieve materialen, activiteiten en/of procesbegeleiding (waarbij de ondersteuning altijd afgestemd wordt op de onderdelen waarvoor de school gekozen heeft). Thema’s worden verbonden met zowel het curriculum van de school als met de maatschappij. Via 7 stappen in circa 2 jaar tijd doorlopen de scholen - met procesbegeleiding -  het proces naar de audit voor het keurmerk.