Friesland
IVN
donderdag02nov2017

Leren lesgeven met passie voor mens en natuur

Didactiek-training voor IVN'ers

Wil jij ook leren lesgeven met passie voor mens en natuur? In de cursus 'Leren lesgeven met passie voor mens en natuur' leer hoe je met zelfvertrouwen voor een groep staat en je jouw enthousiasme voor de natuur overdraagt op cursisten.

De vierdelige cursus leren lesgeven met passie voor mens en natuur is een didactische cursus voor IVN vrijwilligers (en beroepskrachten) die docentvaardigheden willen ontwikkelen en/of uitbreiden. Je leert hoe je als docent het beste uit jezelf haalt en je leert lesgeven op de IVN-manier, door cursisten zelf te laten ervaren, beleven en ontdekken.

De cursus is opgezet door het landelijk IVN Cursushuis en richt zich op vier didactische thema´s: zelfinzicht, didactiek, begeleiding en ontwerpen. Naast het actief volgen van de lessen, voer je zelf ook opdrachten uit, alleen of in groepjes. Natuurlijk ga je zelf ook een les maken en gedeeltelijk uitvoeren. Het is een prachtige kans voor IVN afdelingen die (meer) publiekscursussen willen aanbieden en daarvoor zelf de competenties in huis willen hebben.

Bij deze docentencursus ligt de nadruk dus op didactiek. Daarom is de cursus bestemd voor:

  • Ervaren IVN-ers, zoals gidsen, bestuurders, werkgroep-coördinatoren en jeugdbegeleiders, die de overstap naar docent willen maken.
  • IVN-ers die al groencursussen (publiekscursussen) geven en docent van een Natuurgidsenopleiding willen worden.
  • Ervaren IVN docenten die willen bekijken hoe ze nog beter zaken kunnen overbrengen.
  • Beginnende IVN-ers, die zich willen oriënteren op hun didactische mogelijkheden.

De cursus wordt gegeven in het IVN Veldstudiecentrum in Orvelte, waarmee we garant staan voor een inspirerende leeromgeving (binnen en buiten). Hoofddocent is Jettie van den Houdt, die de basis voor deze cursus heeft ontwikkeld en een ervaren IVN-docent, trainer en coach is (www.vandenhoudt-communicatie.nl).

De lesdata worden nog bekend gemaakt, maar vinden plaats op 4 zaterdagen in de periode april/juli 2018.

Criteria voor deelname
Er is veel belangstelling voor deze cursus, weten we uit ervaring. Om iedereen voldoende persoonlijk te kunnen begeleiden, is er plek voor maximaal 15 deelnemers. Het is voor het rendement van de cursus belangrijk dat je alle vier cursusdagen aanwezig bent. Als er meer dan 15 aanmeldingen zijn, vindt een selectie plaats. We kijken daarbij naar de geografische verspreiding van de deelnemers en de mate waarin er concrete plannen zijn voor educatieve activiteiten.

Aanmelding en kosten
Je kunt je aanmelden voor de IVN cursus leren lesgeven met passie voor mens en natuur, door bijgaand intakeformulier in te vullen en te retourneren naar m.stokkentreeff@ivn.nl. Je hoort dan binnen een week of je geplaatst bent.

De cursus kost € 100 en dat is inclusief lesmateriaal (losse handouts), koffie, thee met iets erbij. Een lunchpakket moet je zelf meenemen. Wellicht kun je afspraken maken met je eigen IVN-afdeling over het (mede) financieren van de cursus. De afdeling krijgt na de cursus immers een breed inzetbare docent terug.

Meer informatie over de cursus kun je vinden via onderstaande link en het aanmeldformulier.

Informatie IVN cursus leren lesgeven met passie voor natuur

Aanmeldformulier

Ook kun je contact opnemen met Marit Stokkentreeff, bereikbaar via              E. m.stokkentreeff@ivn.nl of 06-50248898.