Friesland
Duurzaamheid
vrijdag27jan2017

Leerlingen Noordoost Friesland 5xBeterBezig

Leerlingen Noordoost Friesland 5xBeterBezig

Duurzaamheid blijkt toch niet zo’n heel moeilijk en ongrijpbaar iets te zijn. Dat bleek wel uit de presentaties van groep 6 van de Master Fennemaskoalle uit Tytsjerk. Op vrijdagmiddag 27 januari lieten ze wethouders, pers en andere belangstellenden zien hoe zij de afgelopen weken op een heel concrete manier hebben bijgedragen aan een duurzamere manier van leven.

Alleen verteld worden over het belang van duurzaamheid (met of zonder belerend vingertje), dat werkt niet zo goed. Hoe leuk en motiverend is het echter om zelf te mogen bedenken op welke manier het in je eigen situatie anders kan? Duurzamer….Vol trots lieten de leerlingen zien wat zij in dat kader bedacht en veranderd hadden in hun eigen leven.

Alle leerlingen [50 groepen zes (of combinatiegroepen) uit de zes gemeenten van Noordoost Friesland in schooljaar 2016/2017] hebben een klein verschil gemaakt voor een duurzamere toekomst van deze aarde. Zo controleren leerlingen elke dag of de papierbak nog netjes is, want er mag absoluut geen ander afval tussen zitten. Een toegenomen aantal kinderen kiest ervoor om lopend of op de fiets naar school te gaan in plaats van met de auto. En in groep zes worden geen pakjes drinken meer gedronken. Nee, voortaan liever gewoon uit een drinkbeker!

Ook wethouders uit de deelnemende gemeenten [Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Dongeradeel, Kollumerland] lieten blijken dat ze duurzaamheid ontzettend belangrijk vinden. Aan de hand van één van de vijf spelregels vertelden ze welke concrete actie(s) er in hun gemeente uitgevoerd zijn. De wethouders hadden lof voor de vele duurzame acties van de kinderen. Wethouder Houkje Rijpstra [Tytsjerksteradiel] reikte de kinderen als dank het 5xBeterBezig certificaat uit.