Friesland
Duurzaamheid
vrijdag27jan2017

Leerlingen Dockinga College duiken in Circulaire Economie

Op donderdagmorgen 26 januari ontvingen leerlingen havo4/vwo5 van het Dockinga College [Dokkum] uit handen van wethouder van der Ploeg en de Dokkumer Vlaggen Centrale een heuse opdracht. Aan de hand van deze opdracht zullen ze zich de komende maanden verdiepen in het verschijnsel Circulaire Economie. 

Bewust van ecosysteem en welzijn
Circulaire Economie is een nieuw en breed begrip. Hoe kunnen we zo verantwoord mogelijk grondstoffen (her)gebruiken, opdat er geen ernstige schade wordt toegebracht aan zowel ecosysteem als welzijn van mens en dier? “Op dizze wei hoopje wy dat learlingen harren better bewust binne fan harren omjouwing. It ferbrûk fan grûnstoffen hat effekt op it miljeu, wy hoopje at hja witte hokker ynfloed dit hawwe kin”, aldus wethouder van der Ploeg.

De leerlingen - zich verzameld in adviesbureaus - werken de komende maanden aan de opdrachten. Zo is het aan één groep de taak om uit te zoeken wat zuiniger is voor op het gemeentehuis: papiergebruik door alle medewerkers of juist toch tablet? Een andere groep stort zich op de verlichting en weer een ander op bedrijfskleding.

Voor de Dokkumer Vlaggen Centrale wordt bekeken hoe zij zo slim mogelijk met afval om kunnen gaan, zodat er geen restafval meer hoeft te worden aangeboden aan de afvalverwerker.

Alle uitkomsten en aanbevelingen van de jeugdige adviesbureaus zullen maandagochtend 10 april gepresenteerd worden in de IJsherberg te Dokkum.