Friesland
IVN
dinsdag12jun2018

International Geo Water Conference

Er komen steeds vaker medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Hoe zorgen we ervoor dat ons drinkwater wel van goede kwaliteit blijft? Hoe voorkomen we wateroverlast door klimaatverandering? En hoe ziet de dijk van de toekomst er eigenlijk uit? Allemaal voorbeelden van opdrachten die leerlingen uit Nederland, Duitsland en Tsjechië van het voortgezet onderwijs kregen in aanloop naar de ‘International Geo Water Conference’ die op 15 juni plaatsvindt in Leeuwarden.

Internationale oplossingen

Of het nu gaat om schoon drinkwater, watergebruik of waterveiligheid; het raakt onze maatschappij. In Friesland staat het Wetterskip voor veilig, voldoende en schoon water. Maar ook buiten de kustprovincies en zelfs buiten onze landsgrenzen spelen watervraagstukken een steeds grotere rol. Daarom daagden we leerlingen van verschillende scholen in Friesland, Duitsland en Tsjechië uit om oplossingen te bedenken voor actuele watervraagstukken. Hun oplossingen presenteren ze op 15 juni aan elkaar en aan een jury. Zullen de leerlingen uit de andere Europese landen heel anders tegen een probleem aan hebben gekeken?

Eigentijdse blik van jongeren

IVN wil jongeren betrekken bij maatschappelijke en duurzame thema’s. Een van de manieren om dit te doen is door middel van het Jongeren Advies Bureau. Jongeren gaan dan aan de slag met echte vraagstukken van bijvoorbeeld provincies en waterschappen. De eigentijdse blik van jongeren doorbreekt vaak bestaande denkpatronen. Met de internationale GEO-projecten heeft IVN dit concept ook geïntroduceerd in landen als Duitsland, Tsjechië en Polen. Wat weer heeft geresulteerd in leerzame uitwisselingen en dit jaar in een gezamenlijke conferentie.

Geo Water Week

In de week voorafgaand aan de conferentie, komen de internationale leerlingen al naar Friesland. Ze maken kennis met Nationaal Park De Alde Feanen en bezoeken het laboratorium van Wetsus. En natuurlijk mag een uitstapje naar de culturele hoofdstad van Europa, Leeuwarden, niet ontbreken. Zo worden ze een weekje ondergedompeld in de Friese waterwereld om vervolgens de projecten samen met alle Nederlandse leerlingen af te sluiten tijdens de ‘International Geo Water Conference’.

De ‘International Geo Water Conference 2018' is een samenwerking van IVN, Wetterskip Fryslân en Wetsus en is mede gefinancierd door de provincie Fryslân en de Europese Unie.