Friesland
Biodiversiteit
donderdag05nov2020

Herstel biodiversiteit in Friesland

Met veel partijen maken we een programma voor het herstel van de biodiversiteit van Fryslân. Er gebeurt al heel veel moois, maar hoe kan het nog beter? 

Provincie Fryslân werkt in dit herstelprogramma samen met gemeenten Leeuwarden en Ooststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Kening, Friese Milieu Federatie, Noordtij en IVN. We willen de neergaande trend van de biodiversiteit in Fryslân keren. Daarvoor is allereerst een visie op biodiversiteitsherstel nodig. Maar dat niet alleen; we willen handvatten geven om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn of haar eigen manier bij kan dragen aan herstel van biodiversiteit. 

De eerste stap was het inventariseren van initiatieven die er al in de provincie zijn. Altenburg en Wymenga Ecologisch Onderzoek heeft hier een analyse van gemaakt. De komende tijd werken we, samen met andere mensen en organisaties, een aantal aspecten verder uit. Een daarvan is dat we willen zorgen dat alle mooie initiatieven zo effectief mogelijk zijn. Bewustwording en educatie is daarvoor nodig. IVN Fryslân houdt zich hier, samen met onze partners, mee bezig. Wordt vervolgd!

Meer weten over dit herstelprogramma? Neem contact op met Maeike Schraa