Friesland
Insecten
donderdag02aug2018

Cursus voor Beleidsmedewerkers Groen: Laat jouw gemeente zoemen

Ben jij beleidsmedewerker, clustermanager, beheerder, teamleider, stadsecoloog, projectleider, adviseur of assetmanager? Betrokken bij het groenbeleid en -beheer in jouw gemeente? En dat zou je graag bijvriendelijk willen uitvoeren? Dan is deze cursus bedoeld voor jou! 

De cursus is ook interessant voor medewerkers van provincies en waterschappen die zich bezig houden met bermbeheer.

Jij kunt in jouw gemeente een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van wilde bijen. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en natuur. 

Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren door voedsel- en nestelgelegenheid te creëren. Deze korte cursus volgen levert jou een plusje op in je bijdrage aan de doelen die jouw gemeente heeft op het vlak van biodiversiteit en burgerparticipatie.

In de cursus komen alle aspecten van bijvriendelijk beheer aan bod. De groene kant is de basis: welke planten kies je, hoe creëer je nestelgelegenheid en hoe werkt het onderhoud. Daarna behandelen we de beleidsmatige kant: de kosten-batenanalyse, de aanpassingen in het bestek en de aanbesteding. Je leert hoe je inwoners betrekt en hoe je samenwerkt met vrijwilligersgroepen. Door het uitwisselen van ervaringen met collega’s leer je van elkaars ‘best practices’. Als rode draad door de cursus lopen jouw dromen en wensen voor je gemeente en de vertaling daarvan naar de praktijk. 

Cursusdata in de provincie Friesland zijn donderdag 27 september 2018 + donderdag 11 oktober 2018. Op beide dagen van 09.00 - 13.00 uur.

Op zoek naar meer info of een aanmeldlink? Kijk dan hier.

 

NL Zoemt - Laat jouw gemeente zoemen