Friesland
Kind & Natuur
dinsdag27mrt2018

Basisscholieren openen grutto-expositie bij Het Grote Grutto Theater

Leerlingen van basisscholen De Romte (Itens), De Opslach (Wommels), De Stjelp (Baard) en It Bynt (Winsum) hebben maandag 19 maart een eigen grutto-expositie geopend bij Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. De tentoonstelling, een muur van tien meter, bevat een een groot aantal zelfgemaakte kunstwerken over de grutto en maakt deel uit van Het Grote Grutto Theater in het museum. De vier scholen in De Greidhoeke vormen een van de zeven Onderwijsteams van Gearhing, het bevoegd gezag van 25 scholen voor primair onderwijs in Friesland. 
 
Voor de opening maakten de leerlingen een gedicht. Met de eerste letter van elke regel werd een zin gevormd: 'Skries yn de griene greide wolkom'. De letters werden bij het voorlezen van het gedicht omhoog gehouden. Daarmee was de grutto-expositie om 10.30 uur officieel geopend.  De expositie is van maandag 26 januari tot en met zondag 2 september 2018 te bewonderen in het Rabobank Atrium van Natuurmuseum Fryslân. De muur van tien meter met de kunstwerken maakt deel uit van Het Grote Grutto Theater in het museum, een samenwerking met Kening fan ‘e Greide. 
 
Op dinsdag 23 januari maakte Tom van Slooten, directeur van het Natuurmuseum Fryslân, een College Tour langs de vier scholen van Gearhing om te vertellen over de grutto, die in 2015 bij het VARA-programma Vroege Vogels werd verkozen tot onze nationale vogel. Hij vroeg de kinderen vervolgens om een lege muur van tien meter in het museum te vullen, met als thema 'leren over de grutto en jezelf'. Onder leiding van leerkrachten en kunstenaars Marjan Beuker, Jeanette Scheffer en Marsja van der Ven hebben de kinderen de afgelopen weken hard gewerkt aan de expositie. 
 
Greidhoeke Goes Onderwijs De expositie hoort bij het tweejarige onderwijsproject Greidhoeke Goes Onderwijs (GGO), waarbij basisschoolleerlingen vormen van onderzoekend leren toepassen met de grutto als metafoor. De grutto is een aansprekende vogel in de Greidhoeke, waar het niet zo goed mee gaat. Leerlingen volgen de reis van de grutto naar Friesland en terug. Daarmee onderzoeken zij niet alleen de leefomgeving van de grutto, maar ook de diversiteit in natuur en cultuur. Talentontwikkeling speelt hierbij een grote rol.   
 
De scholen werken in het project samen met onder andere Cultuur Kwartier Sneek, NHL/Lectoraat Taalgebruik en Leren, LF2018, Kening fan ‘e Greide, IVN natuureducatie en Keunstwurk.