Friesland
Natuur
donderdag14dec2017

5e Fryske Natoergids

Eind september verscheen de vijfde Friestalige natuurgids over paddenstoelen, geschreven door Sake P. Roodbergen. Als oud-leraar biologie en oud-ljipaaisiker schetst Sake - met zijn kennis van de verschillende soorten - de historie van de paddenstoelen. Daarbij ligt het accent op de situatie in de provincie Fryslân. De eerste vier gidsen gingen over vogels, bloemen, dagvlinders & libellen en nachtvlinders.

Informatie over de gidsen
De gidsen kosten €12,50 per stuk en zijn te verkrijgen in elke boekhandel. Ze zijn geschikt voor zowel het basisonderwijs, als voor de Friese leerkrachten in het voorgezet onderwijs en de geïnteresseerde Friestalige burger. 

Fryske Natoergidsen