Natuur in de Buurt

Het is heerlijk om door de duinen de struinen, te dwalen door het bos of per boot een Nationaal Park te verkennen. Maar voor natuur hoef je niet per se een hele dag uit te trekken of ver te reizen. Ook dichtbij is er van alles te beleven. Kijk eens naar je eigen dorp of stad, buurt of wijk, achter- of schooltuin. Ook daar is natuur! En ook daar laat IVN mensen - jong en ouder - de natuur beleven.

Groen Dichterbij

Een ieder ziet graag dat zijn kind opgroeit in een fijne omgeving. Een groene plek met volop ruimte voor ontmoeting en spel. Gefinancierd door het ministerie van VWS is het project Gezonde Buurten gestart. Een Gezonde Buurt biedt voldoende ruimte voor spel en sport, heeft educatief en eetbaar groen en een sterk lokaal netwerk. Van 2018 tot 2021 worden er in totaal twaalf Gezonde Buurten in acht gemeenten gerealiseerd.

De selectie van de 12 Gezonde Buurten in acht gemeenten is bekend. Twee van deze buurten worden in Fryslân gerealiseerd. Eén buurt ligt in gemeente Leeuwarden en een andere in gemeente Smallingerland.

Leeuwarden
De wijkprojectgroep van het Valeriuskwarier (o.a. bewonersplatform | gemeente | sport | welzijn  | woningcorporatie) is het initiatief gestart om de wijk 'beweegvriendelijker' te maken. Vanuit het project Gezonde Buurten wordt deze wens aangevuld met spelen, groen en gezondheid.

Smallingerland
Het programma, wat in Drachten wordt gestart, past mooi bij het ingezette gemeentelijk beleid en ingezette werkwijze. Dit maakt de slagingskans groot. Behoefte en inititatief vanuit de wijk staat voorop. Samenwerking met meerdere afdelingen / inwoners / partners is een voorwaarde. Inzet op fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot beweging en gezonde voeding (‘produceren - consumeren - verbranden’) een breedgedragen missie.

Tuinreservaten

In de cursus Tuinreservaten lerem cursisten hoe ze hun tuin, balkon of dakterras kunnen omtoveren tot een waar tuinreservaat. De cursus is ontwikkeld door IVN - als partner van VARA’s ‘Vroege Vogels Tuinreservaten’. De cursus kan worden aangeboden door een IVN afdeling.

Wat kan IVN voor mij doen? 

Wil je meer weten over wat IVN Fryslân voor je kan betekenen op het gebied van Natuur in de buurt? Neem dan contact op met Maeike Schraa