Internationaliseren@home

 

Save the date: vrijdagmiddag 15 juni 2018

Volgens de Onderwijsraad kan internationalisering in het onderwijs ambitieuzer worden opgepakt dan nu het geval is. De ambitie hoort te zijn dat alle jongeren ‘internationaal competent’ worden.

Friesland als koploper 

In Friesland is al een sterke beweging gaande op het gebied van internationalisering in het onderwijs. NHL Stenden Hogeschool heeft het concept Wereldwijs Onderwijs uitgerold in basis- en middelbaar onderwijs. Veel Mbo-opleidingen kennen een uitgebreid stagenetwerk in het buitenland. En via de GEO-projecten van IVN maken leerlingen VO uit diverse landen kennis met internationale vraagstukken op het gebied van water en circulaire economie. 

Om een impuls te geven aan deze beweging en om in de hele onderwijskolom samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid regionaal te stimuleren organiseert IVN [i.s.m. Nuffic | Elos | Erasmus+ | Provinsje Fryslân | Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân | Hoger Onderwijs Leeuwarden] op vrijdag 15 juni de conferentie Internationaliseren @home.

Waarom @home?

Omdat internationaliseren regionaal begint met het zoeken naar samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en overheden. Dicht bij de eigen directe leef- en leeromgeving van leerlingen en studenten.

Uitnodiging

De conferentie Internationaliseren@home biedt inspirerende workshops en sprekers, interessant voor het onderwijs, het bedrijfsleven en de politiek. Onder andere directeur Nuffic - Freddy Weima - en Gedeputeerde Provincie Fryslân - Sander de Rouwe - zullen een actieve bijdrage leveren aan deze dag. We sluiten de dag af met concrete aanbevelingen.

Aanmelden

  • Voor wie: iedereen uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de politiek die internationalisering een warm hart toedraagt.
  • Datum/tijd: vrijdag 15 juni 2018 van 12.00 - 16.00 uur
  • Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Meer informatie: mail naar internationaliseren@ivn.nl