Tiny Forest

Een Tiny Forest is een klein, dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. Door zorgvuldige voorbereiding van de grond en de grote plantdichtheid groeit het bos snel en kent het een grote biodiversiteit. Een Tiny Forest biedt kinderen en buurtbewoners de kans om nauw betrokken te zijn bij het bos. Natuurbeleving en langdurige betrokkenheid van de buurt staat centraal bij een Tiny Forest, ook na de aanleg.

TF

In 2017 - 2019 worden 10 Tiny Forests in Almere geplant de komende jaren. Meer weten? Kijk op www.ivn.nl/tiny-forests-almere of neem contact op met Ilse Suijkerbuijk.