Flevoland
Gezondheid
dinsdag29nov2016

Verslag Conferentie Gezonde Schoolpleinen, 9 november 2016 in Dronten

Steeds meer scholen vervangen hun tegels door groen en creëren sport- en spelmogelijkheden op het plein om hun leerlingen en studenten een groene en gezonde schoolomgeving te bieden. Meer beweging en groen leiden tot fittere leerlingen, betere leerprestaties en een beter sociaal klimaat. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? IVN Flevoland organiseerde op woensdag 9 november, in samenwerking met Programma Gezonde School, een goedbezochte bijeenkomst voor scholen die hiermee aan de slag willen.

Bij de opening van de bijeenkomst kwam de noodzaak tot meer groen en bewegen voor kinderen en jongeren in Nederland duidelijk naar voren. Maar liefst één op de zeven Nederlandse leerlingen is te zwaar. Ook werd, aan de hand van publicaties van wetenschapsjournalist Mark Mieras, de invloed van een groene omgeving en buitenles  op de hersenen en ontwikkeling van kinderen besproken. “Natuur is een vluchtheuvel voor de geest”.

In een panelinterview kwamen de ervaringen van twee Flevolandse scholen met een gezond schoolplein aan bod.

Geertje van Keulen, directeur van PCB De Branding, Swifterbant, merkt duidelijke verschillen in het gedrag van kinderen sinds het plein is omgevormd tot een Gezond Schoolplein. Er zijn minder pesterijtjes, de kinderen bedenken zelf veel meer spelmogelijkheden en het spel is ook uitdagender geworden. De begeleiding van Jantje Beton en IVN hebben hier goed bij geholpen.

Kenny van Kampen, projectleider gezonde school bij het Echnaton in Almere, gaf aan dat het betrekken van docenten een belangrijke succesfactor is geweest. Het betrekken van leerlingen op een school voor voortgezet onderwijs betekent volgens Kenny ook andere uitdagingen, dan in het basisonderwijs. Toch is dit op het Echnaton inmiddels goed gelukt; de moestuin bij de school wordt bijvoorbeeld al regelmatig spontaan gebruikt.

Workshops

Na het plenaire deel werden workshops gegeven door Jantje Beton, IVN, Landschapsbeheer Flevoland, Anno2000 en Sport in Dronten. De deelnemers kregen hier veel tips en inspiratie om hun eigen gezonde schoolplein te realiseren en te gebruiken. Download hieronder de diverse presentaties en/of documenten van de workshopgevers.

 

Plenaire introductie  

Workshops:

Financiering en fondsenwerving (PO/VO/MBO) - Pleun Schaeffer, Jantje Beton (workshop_financiering_en_fondsenwerving_jantje_beton.pdf)

Van idee naar ontwerp naar realisatie (BSO/PO/VO/MBO), Anno Kuindersma – ANNO2000 workshop_proces_met_ontwerper_whiteboard_anno2000.pdf

workshop_buitenlokaal_flipover_ivn.pdf (PO), Koen van Loon - IVN Flevoland    

workshop_sport_en_beweging_sport_in_dronten.pdf (PO), Mark Mulder, Sport in Dronten

workshop_betrekken_oudersvrijwilligers_lbf.pdf(PO), Arda van der Lee, Landschapsbeheer Flevoland en workshop_betrekken_oudervrijwilligers_ivn.pdf, Ilse Suijkerbuijk, IVN Flevoland

workshop_buitenlokaal_buitenles_ideeen_ivn.pdf

workshop_buitenlokaal_educatieve_waarde_buiten_ivn.pdf

workshop_buitenlokaal_educatieve_waarde_planten.pdf