Flevoland
Kind & Natuur
maandag25jun2018

Leadersubsidie voor De Groene Leerling!

Vanuit het subsidieprogramma Leader Flevoland is een financiële bijdrage toegezegd aan het project De Groene Leerling. Het project De Groene Leerling is een gezamenlijk initiatief van Landschapsbeheer Flevoland en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) Flevoland. Het doel van het project is om schoolpleinen groener te maken en om scholen te stimuleren vaker buiten, zowel op het plein als in de natuur, les te geven. Het beoogde resultaat is dat basisschoolleerlingen in Flevoland zich meer verbonden zullen voelen bij de natuur en landschap in hun omgeving. 

Naast de Leadersubsidie, dragen ook de drie deelnemende gemeenten, Noordoostpolder, Dronten en Zeewolde, financieel bij.