Flevoland
Duurzaamheid
donderdag16nov2017

Gezocht: Scholen VO en MBO in Lelystad voor een Educatiedeal

Wil je met je school voor langere tijd op verschillende niveaus (directie, personeel, docenten, leerlingen) samenwerken met een onderneming in Lelystad? Over een duurzaamheidsthema, zoals voedsel, energie, reststromen of afval?

Is een lokale Educatiedeal iets voor u? Doe de checklist:

 • Ik of mijn school wil graag voor langere tijd samenwerken met een lokale onderneming

 • Ik ben bereid hierin tijd en energie te steken, omdat ik inzie dat het mijn school en de stad iets oplevert

 • Ik wil hiervoor mijn specifieke vakkennis en mijn leservaring inzetten, bijvoorbeeld door het geven van informatie over het werken met leerlingen, en over lokale en landelijke onderwijsontwikkelingen

 • Ik wil graag dat lokale ondernemers kennismaken met mijn school, bijvoorbeeld door ze te informeren over waar de school voor staat of door ze een rondleiding te geven

 • Ik ben altijd op zoek naar goede bedrijfscontacten in de directe omgeving, omdat dit aansluit bij mijn lesprogramma, bij stagewensen en bij de interesse van de leerlingen

 • Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven in de stad

 • Ik wil graag leren hoe ik met een lokale onderneming duurzaam kan samenwerken en hoe wij gebruik kunnen maken van elkaars expertise

 • Ik wil graag weten waarnaar ondernemers specifiek op zoek zijn in hun bedrijfsvoering, zodat ik daar met mijn lessen en mijn opdrachten eventueel bij kan aansluiten

 • Ik wil graag onderzoeken welke kennis en vaardigheden scholieren vandaag de dag zouden moeten leren over duurzaamheid, en in gesprek gaan met een lokale ondernemer over de bijdrage die ik en mijn school hieraan kunnen leveren

 • Ik lever graag mijn bijdrage aan een duurzame samenleving, en laat me daarin graag inspireren door lokale, innovatieve, duurzame ondernemers

Heeft u meer dan 6 vakjes aangevinkt? Neemt u dan ook contact op met Anna Bilker, IVN Flevoland: a.bilker@ivn.nl. Dan verkennen we samen de wensen en kansen om een lokale educatiedeal op het thema duurzaamheid te sluiten met een lokale ondernemer.

De Educatiedeal in het kort:

 • U werkt voor langere tijd samen met een onderneming in Lelystad;

 • U werkt samen op een duurzaamheidsthema, bijvoorbeeld voedsel, energie, reststromen of afval;

 • Doel, aard, vorm en inhoud van de samenwerking stelt u samen met de ondernemer vast;

 • De samenwerking vindt plaats op verschillende niveaus (directie, personeel, docenten, leerlingen); er zijn dan ook meerdere personen bij betrokken;

 • De samenwerking wordt officieel vastgelegd in een meerjarig convenant (minstens twee schooljaren);

 • IVN Flevoland heeft hierin de rol van aanjager en projectleider: in opdracht van de gemeente Lelystad is zij verantwoordelijk voor werving, coördinatie en communicatie, zowel intern als extern;

 • U blijft met de onderneming in kwestie zelf baas over uw convenant; IVN Flevoland coördineert op afstand zodra de samenwerking tot stand is gebracht.

 De Educatiedeal maakt deel uit van een reeks van Lelystadse Innovatietafels. Hierbij zijn onder meer betrokken IVN Flevoland en Natuur en Milieu Federatie Flevoland in opdracht van de gemeente Lelystad.