Flevoland
Kind & Natuur
maandag10dec2018

Buurtbewoners en basisschoolleerlingen planten Tiny Forest in het Krachtveld

10 december 2018, Almere - Op vrijdag 7 december 2018 plantten buurtbewoners samen met zestig leerlingen van basisschool de Odyssee een Tiny Forest aan in het Krachtveld. Het Tiny Forest is geplant in het stukje groen tussen het Krachtveld en de Hoekwierde. In het buitenlokaal dat onderdeel is van het Tiny Forest krijgen de kinderen straks les en kunnen ze volop spelen.

Voor foto's, zie hieronder.

Wethouder Ypma opende de feestelijke plantdag. Ypma: ‘Ik hoop dat er veel bijen, vlinders en andere kleine dieren kunnen leven in het Krachtbossie en dat de kinderen er spelenderwijs kunnen leren. Ik heb veel waardering voor dit initiatief van de bewoners.’

De komende vier jaar wil IVN Natuureducatie 100 Tiny Forests realiseren in Nederland. Gemeente Almere is partnergemeente en maakt tien minibossen mogelijk. Buurtbewoners Carol en Jos dienden het plan voor een minibos in de Velden in na de oproep van de gemeente. Carol en Jos: ‘Biodiversiteit is het sleutelwoord. Het groen achter ons huis was toe aan nieuw leven, vooral na de kap van de essen en populieren.’ Carol en Jos hebben het Tiny Forest de naam ‘het Krachtbossie’ gegeven.

Basisschool de Odyssee adopteert het bos. Hun leerlingen gaan als Tiny Forest Rangers het bos beheren. Juf Loraine: ‘Mijn wens is dat de kinderen in Almere op een betekenisvolle manier leren over natuur en hun omgeving. Daardoor gaan ze zich verantwoordelijk voelen voor die omgeving. Het Tiny Forest draagt daar aan bij.’

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in de buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging en CO2 opslag.


10 Tiny Forests in Almere

Gemeente Almere en IVN realiseren met steun van de Nationale Postcode Loterij tien Tiny Forests in Almere. Het eerste Almeerse bos plantten kinderen en buurtbewoners in 2017 in het Cascadepark. Dit najaar werden nog eens drie Almeerse bossen geplant bij basisschool de Optimist, in de Nobelhorst en in het Koggepark.  

Foto's door Rinus Lettinck

TF

TFTFTF