Kind & Natuur

IVN werkt aan een (be)leefwereld waar contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is, zodat ze spelenderwijs een band opbouwen met de natuur. Thuis, in de buurt en op school. Zo ontdekken kinderen zelf de waarde van de natuur. Goed voor het kind en goed voor de natuur! In Flevoland doen we dat onder andere door natuur-en milieueducatie in gemeenten Zeewolde en Noordoostpolder, voedselbossen, groene en gezonde schoolpleinen en Tiny Forests.

Natuur- en milieueducatie Noordoostpolder en Zeewolde

IVN Flevoland ondersteunt alle basisscholen in de gemeenten Zeewolde en Noordoostpolder bij activiteiten op het gebied van natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie.

IVN Flevoland stelt het educatieve aanbod samen, bestaande uit leskisten, doe-het-zelf lessen, gastlessen, excursies en (rond)wandelingen. Dit aanbod maakt IVN Flevoland beschikbaar in de (digitale) NME-gids.

IVN Flevoland onderhoudt het contact met aanbieders van gastlessen, wandelingen en excursies. Ook zorgen we ervoor dat het lesmateriaal vernieuwd wordt en dat de uitleen van de leskisten en andere lesmaterialen soepel verloopt. Daarnaast brengen we het aanbod onder de aandacht bij de scholen.

Benieuwd wat IVN Flevoland voor jouw gemeente kan betekenen op het gebied van natuur- en milieueducatie? Neem contact op met IVN Flevoland voor een vrijblijvend gesprek.

Voedselbossen

Voedselbossen zijn in opkomst in Flevoland! Er zijn al enkele voedselbossen aangelegd, zoals in de Sieradenbuurt bij Almere Buiten en op Landgoed Roggebotstaete in de gemeente Dronten. Het grootste voedselbos, van zeker 60 hectare, krijgt de komende jaren gestalte in het gebied tussen Almere en Zeewolde. Daarnaast worden nog een aantal kleinere bossen op verschillende plekken in Flevoland aangelegd.

Een voedselbos is opgebouwd uit acht of negen vegetatielagen van eetbare gewassen. Een voedselbos wordt ontworpen volgens de ecologische principes van een natuurlijk bos, door slimme integratie van onder meer bomen, struiken en planten, maar ook van landschapselementen zoals hagen, houtwallen, poelen en vijvers. Uit een goed ontworpen voedselbos kunnen het hele jaar door eetbare producten worden geoogst, zoals groenten, fruit, noten, paddenstoelen en honing.

Het ontwerpen, aanleggen en beheren van een voedselbos is dé gelegenheid om jongeren meer te leren over biodiversiteit, ecosystemen en (eetbare) natuur. IVN Flevoland werkt daarom aan educatie rondom de Flevolandse voedselbossen. Dat doen we door workshops over en excursies naar voedselbossen in Flevoland te organiseren voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze workshops en excursies leren jongeren met hart, hoofd en handen alles over natuur. Ook verzorgen we workshops voor docenten, om hen kennis te laten maken met voedselbossen. Zo werkt IVN aan meer kennis én een duurzame relatie tussen jongeren en natuur.

Als docent aan de slag met voedselbossen? Lees meer in dit visiedocument en neem contact op met senior projectleider Anna Bilker.

Groene en gezonde schoolpleinen

Op een groen en gezond schoolplein krijgt de jeugd de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende en groene omgeving. Een gezond schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert bewegingen en leert kinderen over het belang van de natuur. Tijdens en na schooltijd. 

In Flevoland begeleidt IVN basis- en middelbare scholen bij de aanleg, het onderhoud en de implementatie van een groen en gezond schoolplein. Met workshops en/ of adviesgesprekken geven wij handvatten voor de inrichting van het schoolplein én het organiseren van het onderhoud en beheer, ook samen met de leerlingen. Daarnaast begeleiden we scholen bij het ontwikkelen en het geven van lessen op het schoolplein. We maken van het schoolplein een echt buitenlokaal!

Wil je als school of scholenkoepel ook je plein(en) groener en gezonder maken? Neem contact op met Koen van Loon van IVN Flevoland.

Groene kinderopvang

Natuurbeleving in de kinderopvang is onmisbaar voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Buiten zijn maakt kinderen fitter, slimmer en socialer. IVN zet zich daarom in om het belang van groen in de kinderopvang onder de aandacht te brengen. Dat doen we onder andere met de jaarlijkse conferentie Kind & Natuur. Ook begeleiden, adviseren en trainen we kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang bij natuurbeleving en vrij buitenspel. Neem contact op met IVN Flevoland voor een vrijblijvende afspraak, en ontdek hoe IVN je kan adviseren, zowel over het optimaal inrichten en gebruiken van de buitenruimte als over natuurbelevingsactiviteiten voor kinderen.

Tiny Forest

In 2015 kwam het eerste Tiny Forest naar Nederland, namelijk in Zaandam. Een Tiny Forest is een klein, dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. Door zorgvuldige voorbereiding van de grond en de grote plantdichtheid groeit het bos snel en kent het een grote biodiversiteit. Een Tiny Forest biedt kinderen en buurtbewoners de kans om nauw betrokken te zijn bij het bos. Natuurbeleving en langdurige betrokkenheid van de buurt staat centraal bij een Tiny Forest, ook na de aanleg.

Kinderen en buurtbewoners zien hun ‘eigen’ bomen groeien en er ontstaat een prettige groene plek in de wijk. Met behulp van het Tiny Forest lesmateriaal krijgen kinderen boeiende lessen over het bos, lessen waarin ze veel zelf mogen ontdekken en ervaren. In het aangrenzende buitenlokaal kunnen leerkrachten les geven, leerlingen hun musical opvoeren en buurtbewoners elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren

IVN Flevoland is op zoek naar een locatie voor het eerste Tiny Forest in Flevoland. Weet je een plek? Neem contact op met Ilse Suijkerbuijk.

Nationale Buitenlesdag, Modderdag & IVN Slootjesdagen

IVN vindt het belangrijk dat kinderen naar buiten gaan om te spelen én te leren. Buiten zijn maakt kinderen fitter, slimmer en socialer. Daarom organiseert IVN jaarlijks, in samenwerking met Jantje Beton, de Nationale Buitenlesdag. In Flevoland deden in 2017 maar liefst 34 scholen mee, door les te geven in de open lucht. Ook ondersteunt IVN Flevoland de lokale IVN-afdelingen bij het organiseren van de jaarlijkse IVN Slootjesdagen en Modderdag. Zo brengen we nog meer kinderen in contact met de natuur dicht bij.