Jongeren

IVN Flevoland gelooft dat jongeren, met hun frisse blik en creatieve ideeën, veel kunnen bijdragen aan oplossingen voor actuele vraagstukken. Daarnaast zijn de jongeren van nu de generatie van de toekomst, het is daarom belangrijk om hun stem te laten horen.

IVN Jongeren Adviesbureau

Met het IVN Jongeren Adviesbureau denken jongeren mee met bedrijven en (overheids)organisaties over duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Ze openen de ogen van besluitvormers en stimuleren hiermee vernieuwing in een organisatie. Bovendien willen jongeren graag als gelijkwaardige partner meedenken over vraagstukken die hen aangaan. Een win-win situatie!

IVN Flevoland zorgt ervoor dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het MBO kennismaken met een (lokaal) vraagstuk. Om te komen tot een advies, doen de jongeren onderzoek, gaan ze in dialoog met experts, dragen ze mogelijke oplossingen en ideeën aan en presenteren ze deze bevindingen aan de organisatie. Vervolgens gaat de organisatie met de adviezen van de jongeren aan de slag.

In het kader van het kennisprogramma Duurzaam Door adviseerden leerlingen van Flevolandse Technasium scholen in om ondernemers en gemeenten te adviseren over duurzaamheidsvraagstukken en lokale dilemma’s. Hieronder lichten we twee trajecten toe.

IVN Jongeren Adviesbureau Scholier zoekt Waarde 2.0
Honderdtachtig Flevolandse leerlingen van de Technasium scholen adviseerden provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde over het omgaan met bedrijfsrestromen. Benieuwd wat de leerlingen hen adviseerden? Lees meer. Lees ook dit artikel in de Flevopower over dit bijzondere IVN Jongeren Adviesbureau traject.

JABIVN Jongeren Adviesbureau Duurzame Energie
Honderdtachtig leerlingen van de Flevolandse Technasium scholen gaven advies aan Flevolandse ondernemers en overheden over hun vraagstukken op het gebied van duurzame energie. De leerlingen dachten onder andere mee met gemeente Dronten over een verplaatsbaar systeem van zonnepanelen voor braakliggende gebieden. Benieuwd wat de opdrachtgevers van de ideeën van de leerlingen vonden? Lees hier meer.

Heb je als organisatie een vraagstuk waarbij je de input van jongeren kunt gebruiken? Of heb je als school interesse om leerlingen mee te laten denken over uiteenlopende en uitdagende maatschappelijke vraagstukken? Bijvoorbeeld over energie, voedsel en circulaire economie? Neem dan contact op met senior projectleider Anna Bilker.